Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paweł Plichta

dr Paweł Plichta

pawel.plichta@uj.edu.pl


Doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół Biblii jako wieloaspektowego tekstu kulturotwórczego i jego recepcji w kulturach, zagadnień historii kultury z uwzględnieniem dziejów religii, relacji międzyreligijnych i szlaków kulturowych. Jest autorem m.in. monografii Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach (Kraków 2014). Docenia: Camino Francés (2014), Camino del Norte (2016), Camino Finisterre-Muxía (2016).

Zobacz publikacje