Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr hab. Moniki Banaś, prof. UJ

Monografie

2010, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 300.
2005, Etniczność na sprzedaż, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 120.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2023, Women’s "Black Protest" in Poland. Symbolism and performance as (un)effective negotiation in political discourse [in:] Protest in Late Modern Societies: Dynamics, Forms, Futures, eds. M. Banaś, R. Saduov, Routledge, pp. 117 - 130.
2020, Symbols in marketing of sustainable tourism, [w:] Tourism and the Maltese Islands: observations, reflections & proposals, red. George Cassar, Marie Avellino, Malta: Kite Group: University of Malta, s. 27-42.
2020, Unaccompanied minors and youth of refugee background in the context of Swedish school reforms of 2018: inclusive education for migrants' integration, [w:] INTED 2020: 14th International Technology, Education and Development Conference: 2-4 March, 2020: Valencia (Spain): conference proceedings, seria: INTED Proceedings, Valencia: IATED Academy, s. 638-644.
2020, Kulturowy potencjał femipolityki na przykładzie Irlandii przełomu XX i XXI wieku, [w:] Kobiety w polityce: sfera publiczna, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 233-256.
2020, O potrzebie działania, [w:] Kobiety w polityce: sfera publiczna, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 7-12.
2019, Wygrany spór o ziemię: Samowie versus Królestwo Szwecji: o skuteczności argumentacji kulturowej, [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka: powiązania w różnych kontekstach, red. Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, Marcin Ślarzyński, seria: Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 301-314.
2019, Uncertainty management strategies in the process of identity formation of Polish young adults, [w:] Youth and the politics of the present: coping with complexity and ambivalence, red. Enzo Colombo, Paola Rebughini, seria: Routledge Advances in Sociology, London: Routledge, s. 113-125.
2019, Nature-based education in the process of immigrant integration: the case of Sweden, [w:] INTED 2019: 13th International Technology, Education and Development Conference: 11-13 March, 2019: Valencia (Spain): conference proceedings, red. Chova L. Gómez, Martínez A. López, Torres I. Candel, seria: INTED Proceedings, Valencia: IATED Academy, s. 2034-2042.
2019, Dobre praktyki współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych na Słowacji, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 263-291.
2018, Culture, migration-integration and political discourse, [w:] Skúsenosť inakosti: osobná a politická identita v kultúre, literature, preklade a humanitných vedách = Experience of otherness: political identity and its reflection in culture, literature, translation and humanities, red. Jana Javorčíková, Eva Höhn, Bratysława: Z-F LINGUA, s. 19-32.
2017, "Podróże bez celu": o wrażliwości, śmiałości i tęsknocie w poezji i prozie Harry'ego Martinsona, [w:] Antropologia turystyki: wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, red. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski, seria: Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 35, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 127-141.
2017, In the Name of Odin I pronounce you husband and wife: Neo-Pagan movements as a sign of reshaping the social and cultural order in contemporary Nordic countries, [w:] Walking the Old Ways in a New World: contemporary Paganism as lived religion, red. Adam Anczyk, Joanna Malita-Król, Katowice: Sacrum Publishing House, s. 45-65.
2017, Ellen Key i szwedzki "dom ludu" (folkhemmet), [w:] Kobiety w polityce, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 1, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 197-210.
2016, Culture, politics, political culture: interconnections and bridges, [w:] Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi = Foreign languages and cultures in theory and practice, red. Eva Höhn, Peter Poliak, Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela. Katedra európskych kultúrnych štúdií, s. 65-84.
2016, Symbol i typ symboliczny w polityce: kultura, dyskurs, działanie, [w:] Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. Andrzej Sarnacki, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 97-115.
2016, Dania, [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej: kraje pierwszej piętnastki, red. Aleksandra Matykiewicz, Monika Ślufińska, seria: Oblicza Mediów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 41-61.
2016, Współczesne monarchie skandynawskie: trwałość i zmienność, [w:] Monarchia: alternatywa, mit, anachronizm, red. Ryszard Kantor, Renata Hołda, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 137-152.
2015, Refleksje kulturoznawcy z podróży do dwóch kultur: formy ekspresji tożsamości religijnej na przykładzie Szwecji i Irlandii, [w:] Tożsamość religijna w nowoczesności, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek, seria: Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji; 10, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 209-218.
2015, Polityka językowa państw nordyckich w kontekście różnorodności etniczno-narodowej Norden, [w:] Wolność w kulturze rosyjskiej: tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, red. Hanna Kowalska-Stus, Agata Krzywdzińska, seria: Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 233-250.
2015, Included or excluded?: immigrant families with children and the scandinavian social policies, [w:] Family and sustainable development, red. Aixendri Montserrat Gas, Rita Cavallotti, seria: Estudios, Barcelona: Institute of Advanced Family Studies, Cizur Menor: Aranzadi, s. 215-233.
2015, Symbolic types: journalism and politics, [w:] Symbols of contemporary culture, red. Monika Banaś, Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 71-84.
2014, Alegorie współczesnej Europy: kryzys finansowy "2008+" oraz jego konsekwencje dla państwa dobrobytu: przypadek nordycki, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 365-384.
2014, Globalność z perspektywy północnej: nordycki model społeczeństwa opartego na wiedzy, [w:] Historia, kultura, globalizacja, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr Fereński, Aleksandra Janus, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, s. 211-223.
2013, Kategoria gender w skandynawskiej myśli politologicznej: w kierunku nowego paradygmatu metodologicznego, [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 68, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 381-399.
2013, Ratując "zanikającą" tożsamość: nordycki nacjonalizm w kontekście wielokulturowości, [w:] Rzeczywistość wielokulturowa, red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek, seria: Tożsamość Osób, Zbiorowości i Instytucji; 8, Lublin: Wydawnictwo KUL, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, s. 221-240.
2013, O pewnym pannordyckim projekcie oraz roku 2040, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 67, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 79-91.
2013, O przenikalności rzeczy: kultura, polityka, kultura polityczna, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 67, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 7-25.
2012, Anti-immigrant sentiments, actions, and policies in Europe: the case of Scandinavian countries: Denmark, Sweden and Finland, [w:] Anti-immigrant sentiments, actions, and policies: the North American region and the European Union = Sentimientos, acciones y políticas antiinmigrantes: América del Norte y la Unión Europea, red. Mónica Verea, Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), s. 405-425.
2012, Polityka jako performans, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 291-305.
2012, Rewizja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego państw nordyckich: wybrane aspekty, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, tom 4, red. Anna Jach, Michał Kuryłowicz, seria: Rosja; tom 5, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 333-350.
2012, Zapomniana mniejszość?: Kwenowie w drodze do odbudowy zbiorowej tożsamości, [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy?: antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta, Renata Hołda, Ryszard Kantor, seria: Prace Monograficzne, s. 432-445.
2011, Polityka jako performance, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych. Uniwersytet Jagielloński.
2011, Eurokulturowość zarys specyfiki współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Europie, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych. Uniwersytet Jagielloński.

Artykuły naukowe

2020, Reaktywacja nordyckich bogów: rzecz o neopoganizmie jako formie/odsłonie/emanacji wspólnotowej pamięci, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(7), s. 143-163.
2019, Kobiety w polityce, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(5), s. 213-219.
2018, Reverse brain drain: a real threat or a speculative narrative?: the case of the United Kingdom and the United States, “SocietàMutamentoPolitica”, tom 9, nr 18, s. 383-399. 
2017, New Silk Road and its cultural implications for Europe in the 21st century, “Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History – Globalization”, nr 22, s. 17-29.
2017, The Jagiellonian idea as expression of political culture: core constitutive values and their possible contemporary implementations, “Politeja”, nr 6(51), s. 27-40.
2016, Bezpieczeństwo państw bałtyckich z perspektywy nordyckiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, tom 14, nr 5, s. 201-217.
2015, Kapliczki i figury w myślenickim krajobrazie, „Małopolska”, tom 17, s. 241-258.
2015, Deglobalizacja: w poszukiwaniu symetrii, „Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History – Globalization”, nr 18, s. 21-32.
2014, Migration in the Nordic political discourse: towards a revised approach, “Roczniki Nauk Społecznych”, tom 6(42), nr 3, s. 31-48.
2013, NB8: the Nordic perspective on the selected aspects of the Baltic states development strategies, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, tom 11, nr 6, s. 51-66.
2012, Nordic Federation as a state: a challenge for European integration?, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, tom 10, nr 6, s. 129-143.

Redakcje naukowe

2019, seria: Cultura in Spectro; 2, Kraków: Księgaria Akademicka, red. Monika Banaś.
2019, Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek.
2019, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(5), red. Monika Banaś, Adam Żaliński.
2018, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 2(4), red. Monika Banaś, Dariusz Juruś.
2017, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1 (1) - 2 (2), red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Abassy.
2017, seria: Cultura in Spectro; 1, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś.
2016, Małe: ukryty świat Afryki, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś, Edyta Łubińska.
2015, Symbols of contemporary culture, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś, Elżbieta Wiącek.
2013, Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:

monikabanas.org