Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj

Web Content Display Web Content Display

Publikacje pracowników ISM UJ

Franciszek Czech, Leszek Korporowicz, Wojciech Mazur, Tadeusz Paleczny, Paweł Plichta, Andrzej Porębski

Monika Banaś

 • Asymilacja – koncepcje przełomu XX i XXI wieku
 • Eurokulturowość. Zarys specyfiki współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Europie
 • Polityka jako performance
 • Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo
 • Szwedzki model polityki integracyjnej

Tadeusz Paleczny

 • Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie
 • Sekty w poszukiwaniu utraconego raju
 • Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki
 • Etniczność i rasa w Brazylii
 • Two Emigrations – Two Nationalisms. Irish – American and Polish – American Nationalism in the United States
 • A comparative study of emigration to the United States from Ireland and Poland
 • Meandry wielokulturowości: Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych – USA i Brazylia
 • Struktura rasowa, etniczna, wyznaniowa Brazylii
 • Zróżnicowanie kulturowe USA
 • Procesy uniwersalizacji tożsamości kulturowej
 • Zjawiska regionalizacji a procesy globalizacji
 • Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji
 • Lokalne skupiska polonijne w Brazylii
 • W poszukiwaniu nowego paradygmatu w naukach o kulturze

Varia Culturalia - seria wydawnicza ISM

Szczegóły na stronie internetowej wuj.pl.