Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr hab. Magdaleny Banaszkiewicz, prof. UJ

Monografie

2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 246.
2012, Dialog międzykulturowy w turystyce: przypadek polsko-rosyjski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 334.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2021, Brexit and tourism in central and Eastern Europe : the case of Poland, [w:] Tourism and brexit: travel, borders and identity, red. Hazel Andrews, seria: Tourism and Cultural Change; 56, Bristol: Channel View Publications, s. 80-95.
2020, Tourism and dissonant heritage : towards a dialogical approach, [w:] A research agenda for heritage tourism, red. Maria Gravari-Barbas, seria: Elgar Research Agendas, Cheltenham Northampton: Edward Elgar Publishing, s. 119-134.
2019, To be a S.T.A.L.K.E.R. on architecture, computer games and tourist experience in the Chernobyl Exclusion Zone, [w:] Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities, red. Maria Gravari-Barbas, Nelson Graburn, Jean-Francois Staszak, London-New York: Routledge, s. 197-210. 
2018, Dissonant heritage and dark tourism at Lenin's Mausoleum, [w:] Heritage of death: landscapes of emotion, memory and practice, red. Mattias Frihammar, Helaine Silverman, seria: Routledge Cultural Heritage and Tourism Series, London: Routledge, s. 78-91.
2017, Antropologia a edukacja i badania w zakresie turystyki, [w:] Antropologia turystyki: wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, red. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski, seria: Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 35, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, s. 101-112.
2017, Fotografia w doświadczeniu turystycznym: rozważania o wizualności Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, [w:] Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. Iwona Boruszkowska, Katarzyna Glinianowicz, Aleksandra Grzemska, Paweł Krupa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 168-178.
2017, Trudne dziedzictwo a nowe sposoby eksponowania wielokulturowości na przykładzie Łemkowszczyzny, [w:] Przestrzeń turystyki kulturowej, red. Dominik Orłowski, Warszawa: WSTiJO, s. 183-198.
2015, Kontrowersje wokół turystyki seksualnej, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży - formy, uwarunkowania, skutki, red. Grzegorz Godlewski, Mirosław Zalech, Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia. Wydział Turystyki i Zdrowia, s. 109-117.
2015, Pluszowe smoki, papalia, ciupagi i Żyd z pieniążkiem: tendencje w przemyśle pamiątkarskim na obszarze Małopolski, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 457-497.
2014, Etyka w pracy przewodników miejskich, [w:] Etyczny wymiar podróży kulturowych, red. Marek Kazimierczak, seria: Mongrafie; 435, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 78-91.
2014, Różnorodność kulturowa jako atrakcje turystyczne, [w:] Nasze, nie nasze w turystyce, red. Mieczysław Leniartek, seria: Monografie-Prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania " Edukacja", s. 279-295.
2012, Pamiątki turystyczne: miniatura czy karykatura dziedzictwa kulturowego?, [w:] Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?, red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcoł, seria: Studia Etnologiczne i Antropologiczne; 12 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 151-161.
2012, Turysta, nomada, włóczęga: szkic o współczesnych wzorach kulturowych, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, red. Marek Kazimierczak, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 26-40.
2012, Zabawa: i co z tego wynika?, [w:] Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 7-17.
2011, "Homo turisticus": młodszy brat "homo ludens", [w:] Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. Ryszard Kantor, Tadeusz Paleczny, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-146.
2011, Kulturowe krajobrazy pamięci, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom. 2, red. Paweł Plichta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 37-49. 

Artykuły naukowe

2020, Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników, „Turystyka Kulturowa”, nr 3(114), s. 103-127.
2019, The "dissonant" heritage of Nowa Huta's shelters: between education and entertainment, “Tourism = Turyzm”, tom 19, s. 7-14.
2018, Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 135-145.
2017, Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 174-189.
2017, Antropolog wobec odmienności kulturowej i przyrodniczej: refleksje Marii Czaplickiej z ekspedycji syberyjskiej, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 17, s. 33-47.
2017, The Chernobyl Exclusion Zone as a tourist attraction: reflections on the turistification of the Zone, “Folia Turistica”, nr 44, s. 145-169.
2017, Tourism in (post)socialist Eastern Europe, “Journal of Tourism and Cultural Change”, tom 15, nr 2, s. 109-121.
2017, A dissonant heritage site revisited: the case of Nowa Huta in Krakow, “Journal of Tourism and Cultural Change”, tom 15, nr 2, s. 185-197.
2017, Muzeum PRL w kontekście potencjału turystycznego Nowej Huty, „Światowid”, tom 4, s. 159-167.
2017, Pilgrimage, politics and place-making in Eastern Europe: crossing the borders, “Journeys”, tom 18, nr 1, s. 130-149.
2016, The "embodiments" of Stalin in the tourism landscape of Moscow, “International Journal of Tourism Anthropology”, tom 5, nr 3-4, s. 221-234.
2015, Trudne dziedzictwo a turystyka: o dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-24.
2015, Dissonant heritage in tourism promotion: certified tourism products in Poland, “Folia Turistica”, nr 37, s. 145-166.
2015, Tanatoturystyka: doświadczenie, pamięć, etyka, “Politeja”, nr 3(35), s. 91-104.
2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 95-127.
2014, Images of women in tourist catalogues in semiotic perspective, “Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 55-70.
2014, Seks jako atrakcja turystyczna: szkic o turystyce romansowej, „Folia Turistica”, nr 31, s. 53-76.
2013, Tożsamość miejsca: przypadek mieszkańców Sankt Petersburga, „Politeja”, nr 4(26), s. 439-455.
2012, Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 18-31. 
2012, Przewodnik turystyczny: szkic semiotyczny o podróży wyobrażonej do Rosji, „Politeja”, nr 1(19), s. 453-491. 

Redakcje naukowe

2018, Anthropology of tourism in Central and Eastern Europe: bridging worlds, red. Sabina Owsianowska, Magdalena Banaszkiewicz, seria: The Anthropology of Tourism: Heritage, Mobility, and Society, Lanham: Rowman & Littlefield.
2018, “Turystyka Kulturowa”, red. Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta, nr 3.
2017, “Turystyka Kulturowa”, red. Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska, nr 3.
2016, „Folia Turistica”, red. Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska, nr 39. 
2015, „Folia Turistica”, red. Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska, nr 37.
2013, „Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka”, red. Magdalena Banaszkiewicz, Joanna Dziadowiec, seria: Societas – Księgarnia Akademicka; 65,  Kraków: Księgarnia Akademicka.
2012, Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2011, Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.