Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Jadwigi Romanowskiej

Monografie

2023, Transkulturujący, transkulturowani. Obcokrajowcy w sewilskiej społeczności flamenco, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2014, Nuevo flamenco - między tradycją, a transgresją. O poszukiwaniu nowych wymiarów ruchu w twórczości Israela Galvana, [w:] Transgresja w kulturze, red. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-104.
2014, Pojęcie palo jako klucz do zrozumienia tanecznego przekazu w „trylogii flamenco” Carlosa Saury, na przykładzie Krwawych godów, [w:] Kulturowy obraz tańca, red. Joanna Bujak-Lechowicz, Szczecin: Volumina, s. 101-118.

Artykuły naukowe

2021, Explanatory potential of the concepts of transculturation/transculturality in intercultural education, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 260 (2/2021), s. 92-103.
2021, Obcokrajowcy w kulturze flamenco: problem negocjacji tożsamości, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”, 2021, 13 (1/2021), s. 133-152.
2019, Kształtowanie się relacji widz – artysta we flamenco na przykładzie praktyki fin de fiesta, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy „Maska”, nr 43 (3/2019), s. 33-44.
2014, Oblicza turystyki flamenco w Sewilli, „Turystyka kulturowa” nr 3/2014, s. 71-81.
2013, Taniec w kinie bollywoodzkim jako forma choreograficznego remiksu, „Kultura i Historia”, nr 23/2013.
2013, Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, nr 6, s. 143-153.

Podręczniki

2022, Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym: podręcznik dla nauczycielek i auczycieli, A. Bulandra, J. Kościółek, U. Majcher-Legawiec, J. Romanowska, Kraków.

Polskie tłumaczenie podręcznika powstało w oparciu o publikację opracowaną przez zespół badaczy i badaczek w ramach realizacji projektu MiCreate - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe finansowanego przez Komisję Europejską (Horizon 2020 grant nr 822664).

Raporty z badań

2019, MiCREATE - Educational Community and School Systems: Poland - raport z badań. Autorzy: Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Urszula Majcher-Legawiec. Współpraca: Joanna Durlik, Jadwiga Romanowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków.

Teksty w katalogach wystaw

2022, Zatracić się w kocim kontencie i umrzeć… O kotach w kulturze internetu, [w:] katalog wystawy Anna Król, „Ja, Kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu”, Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, s.113-123.
2022, Tekst bez tytułu, [w:] katalog wystawy: Gabi Buzek „Znalezienie swojej historii jest najważniejszym wyzwaniem w życiu”, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych, s.11-13.
2021, Elementy TRANSGRESJI w 55-częściowym cyklu dzieł Adama Brinckena KARTY ZE SZKICOWNIKA według obrazu Andrew Wyetha Świat Christiny, [w:] katalog wystawy: Adam Brincken „Pobite szklanki.. darowane kreski 2020/2021”, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych, s. 54-62.
2017, Transgresje w kulturze i sztuce – zarys problematyki, [w:] „10 x inaczej. 10 lat Edukacji Artystycznej”, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, s. 54-58.