Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Elżbiety Binczyckiej-Gacek

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2022, Ti Jean wraca na Karaiby. Mit Flying Africans w powieści Ti Jean L’horizon Simone Schwartz-Bart [w:] Religia, historia i przyszłość w kulturze afrokaraibskiej, red. J. Bohuszewicz, D. Brzostek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 135-161.
2022, Polska czytana po haitańsku czy Haiti czytane polsku? Sztuka znikania Piotra Rosołowskiego i Bartka Konopki [w:] Religia, historia i przyszłość w kulturze afrokaraibskiej, red. J. Bohuszewicz, D. Brzostek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 163-182.
2015, UFO nad pasieką ruin. Warszawa Tadeusza Konwickiego [w:] Ścieżkami Pisarzy. Miasto jako przestrzeń twórców, red. A. Grochowska M. Mus, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 29-43.
2014, Noted down and remembered. Imiona i nazywanie w powieści Toni Morrison Song Of Solomon [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, red. K. Starachowicz J. Knapp, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, s. 173-184.
2014, Pamięć niewolnictwa a mit Flying Africans [w:] Pamięć - Historia - Oral History, red. A. Popławska, B. Świtalska, M. Wasilewski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 9-17.
2011, Sny i kamienie Magdaleny Tulli na pograniczu literatury i mitu [w:] GRANICE I POGRANICZA W HUMANISTYCE, red. M. Roszczynialska B. Serwatka, Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury, s. 125-134.
2011, Wampir, transseksualista i jeźdźcy Cara Groźnego – Tadeusza Konwickiego Rzeka podziemna podziemne ptaki [w:] ZANURZENI W HISTORII – ZANURZENI W KULTURZE. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. B. Serwatka M.Karwala, Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury, s. 47-54.

Artykuły naukowe

2021, Latające statki i podwodne plemiona – afrofuturystyczne konteksty mitu Flying Africans, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3 (49), s. 511-524.
2021, Powrót futuryzmów. Kultura przyszłości poza globalnym centrum, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3 (49), s. VII-XI. (wspólnie z D. Brzostkiem)
2018, Metafory pojęciowe związane z domeną „czary” w studiach nad afroamerykańskim folklorem oralnym wybrzeża Georgii lat trzydziestych XX wieku, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” nr 18, s. 165-176.
2017, Animist realism, Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka, „Rocznik Komparatystyczny” nr 7, s. 103-115.
2013, Łazarz wskrzeszony w poezji Anne Sexton. Studium motywu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nauki Humanistyczne”, nr 6 (1) s. 11-28.
2013, Flying Africans. Formowanie się tożsamości kulturowej Afroamerykanów a nowe ruchy religijne w Ameryce [w:] „Kultura – Historia – Globalizacja” , nr 14, s. 19-38.
2013, Ja jestem wampir, cholera. Nadbużański. Tadeusza Konwickiego gra z kiczem w powieści „Rzeka podziemna, podziemne ptaki”, „Konteksty Kultury”, nr 10, s. 92-105.

Pozostałe publikacje

2022, Afterlives – Powróceni, „Czas Literatury” 3(19), s. 34-35.
2021, Z kim rozmawia Abdulrazak Gurnah?, „Czas Literatury”, nr 4(16), s. 52—55.
2021, Tożsamość jako źródło cierpień, „Tłusty Druk”, https://tlusty.substack.com/p/tozsamosc-jako-zrodo-cierpien.
2021, Afro-futurism and Black Technopoetics: An Interview with Louis Chude-Sokei, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3 (49), s. 554-561. (wspólnie z D. Brzostkiem)
2020, Film, muzyka, teledysk, reklama – Dorota Masłowska i inne media, „Nowa Dekada Krakowska. wumiesięcznik kulturalny”, nr 1/2 (47/48), s. 42-48.
2017, Tolkien nadal inspiruje badaczy. Z prof. dr hab. Andrzejem Szyjewskim, autorem książki „Od alinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena” rozmawiają Elżbieta Binczycka-Gacek i Anita Całek, „Creatio Fantastica”, t. 57 nr 2, s. 127-137.
2017, Między Oksfordem a Mordorem. O profesorze Przemysławie Mroczkowskim i jego związkach z Johnem R. R. Tolkienem rozmawiają z dr hab. Katarzyną Mroczkowską-Brand Elżbieta Binczycka-Gacek, Anita Całek, Barbara Szymczak-Maciejczyk oraz Krzysztof M. Maj, „Creatio Fantastica”, t. 57. nr 2, s. 117-1325.
2014, Nowa komparatystyka w wielokulturowym świecie [w:] Nauka prowadzi w przyszłość, red. M. Król, Kraków: AT Wydawnictwo, s. 35-37.

Redakcja naukowa

2021, Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3(49), „Powrót futuryzmów”, red. E.Binczycka-Gacek, D. Brzostek