Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator merytoryczny projektu

dr Paweł Plichta

dr Paweł Plichta

pawel.plichta@uj.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół Biblii jako wieloaspektowego tekstu kulturotwórczego i jego recepcji w kulturach, zagadnień historii kultury z uwzględnieniem dziejów religii, relacji międzyreligijnych i szlaków kulturowych. Jest autorem m.in. monografii Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach (Kraków 2014). Docenia: Camino Francés (2014), Camino del Norte (2016), Camino Finisterre-Muxía (2016).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.