Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik projektu

dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ

m.banaszkiewicz@uj.edu.pl


Antropolożka, absolwentka studiów rosjoznawczych i kulturoznawczych. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół relacji między turystyką a dziedzictwem. Od kilku lat prowadzi badania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia (grant nr 2016/23/D/HS3/01960 finansowy przez Narodowe Centrum Nauki). Jej ostatnia książka, pt. „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa” (WUJ, Kraków 2018), poświęcona była różnym aspektom doświadczenia turystycznego w konfrontacji z miejscami reprezentującymi pamięć o trudnej przeszłości.

W 2018 roku wraz z dr Sabiną Owsianowską opublikowała monografię zbiorową „Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds” (Lexington Books, 2018) przybliżającą badania turystyki z perspektywy antropologicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2017 pełni funkcję kierownika projektu „Relacje międzykulturowe w turystyce. Innowacyjna specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ w Krakowie” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu upraktycznienie procesu dydaktycznego dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jest jednym z przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Self-Steering Committee sieci UNA EUROPA w obszarze „Cultural Heritage”. Od lipca 2020 jest członkiem Zespołu Wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.