Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w Japonii

Informacje o rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o rekrutacji na studia w Japonii

Program studiów

Miejsce: Tōkyō Gakugei University w Tokio

Czas trwania pobytu: jeden lub dwa semestry (od końca września 2021 r. do początku marca 2022 r. lub od końca września 2021 r. do początku września 2022 r.). Wyjazd dla dwóch do czterech osób w zależności od czasu trwania pobytu.

Program studiów: w celu zaliczenia semestru zajęć obowiązkowe jest zrealizowanie przynajmniej czterech kursów języka japońskiego oferowanych dla wybranego poziomu nauczania, co najmniej trzech kursów monograficznych oraz realizacja przedstawionego planu badawczego (który może stanowić element pracy dyplomowej). Istnieje możliwość wyboru dowolnych wykładów i ćwiczeń.

Tōkyō Gakugei University oferuje:

 • Pokrycie kosztów opłat za studia ok. 20 000 zł za semestr
 • Zapewniony pokój jednoosobowy w akademiku w atrakcyjnej cenie
 • Możliwość wyboru nieograniczonej liczby zajęć.

Koszty własne:

 • Bilet lotniczy
 • Ubezpieczenie zdrowotne opłacone w Polsce
 • Koszty pobytu szacowane na ok. 75 000 jenów miesięcznie (ok. 2 700 zł). Zakwalifikowanie się na wyjazd nie jest jednoznaczne z uzyskaniem stypendium pokrywającego koszty pobytu. Więcej informacji na ten temat zostanie przedstawionych na spotkaniu informacyjnym

Warunki aplikacji

 • Ukończone co najmniej dwa semestry studiów w dniu wyjazdu
 • Średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów co najmniej 4,0 (w przypadku studentów pierwszego roku brana pod uwagę jest średnia z ostatniego semestru)
 • Brak ocen niedostatecznych w dotychczasowym toku studiów
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Rozpoczęta nauka języka japońskiego
 • Studia na Wydziale Studiów Międzykulturowych i Politycznych.
Zgłoszenia były przyjmowane do 4 marca 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły sie na początku marca na platformie MS Teams.