Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasza historia

Instytut Studiów Międzykulturowych powstał w 2013 roku na bazie Instytutu Studiów Regionalnych, który funkcjonował na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 roku i został utworzony wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Impuls do jego założenia dali pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wywodzący się z różnych jednostek organizacyjnych i reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Połączyło ich przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny (językoznawstwa, socjologii, historii, literaturoznawstwa, filozofii, antropologii) oraz potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów dydaktycznych i badawczych. Podstawą takich interdyscyplinarnych studiów i badań stało się kulturoznawstwo.

W pierwszym okresie, przypadającym na lata 2001-2004, Instytut Studiów Regionalnych był jednostką dydaktyczno-naukową, skupiającą siedem w dużym stopniu autonomicznych katedr oraz zakładów, prowadzących odrębne studia regionalne na kierunku kulturoznawstwo. Współtworzyły go wówczas następujące jednostki organizacyjne: Katedra Rosjoznawstwa, Katedra Amerykanistyki, Katedra Europeistyki, Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Katedra Ameryki Łacińskiej, Katedra Ukrainoznawstwa oraz Zakład Wielokulturowości.

Duże zmiany w funkcjonowaniu Instytutu Studiów Regionalnych nastąpiły 1 października 2004 roku, kiedy rozpoczął się proces usamodzielniania się poszczególnych katedr. Podziały wynikały z rosnącego potencjału jednostek specjalizujących się w studiach nad poszczególnymi regionami świata i prowadziły do powstawania i rozwoju nowych instytutów wchodzących w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Studiów Regionalnych, czerpiąc z tradycji Zakładu Wielokulturowości, pozostał natomiast jednostką specjalizującą się w interdyscyplinarnych badaniach dotyczących problematyki mniejszości etnicznych, wielokulturowości i stosunków międzykulturowych w różnych obszarach współczesnego świata.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Regionalnych był prof. dr hab. Lucjan Suchanek. Drugim z kolei dyrektorem wybrany został prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, który tę funkcję sprawował do 2012 roku. Między 2012 a 2020 rokiem obowiązki dyrektora pełniła dr hab. Monika Banaś. Za jej kadencji podjęta została decyzja o zmianie nazwy jednostki na Instytut Studiów Międzykulturowych UJ.

Obecnie, po dwóch dekadach działalności, Instytut Studiów Międzykulturowych współtworzą trzy jednostki organizacyjne: Katedra Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych kierowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego, Zakład Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi kierowany przez dr hab. Monikę Banaś., prof. UJ, a także Zakład Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze kierowany przez dr. hab. Leszka Korporowicza, prof. UJ.

Funkcję dyrektora ISM od roku 2020 pełni dr hab. Franciszek Czech.