Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

Instytut od początku swojego istnienia prowadzi działalność naukową koncentrującą się wokół następujących kwestii:

  • Zróżnicowania kulturowego i stosunki etniczne we współczesnym świecie. Zróżnicowanie owo jest punktem wyjścia do podejmowania analizy procesów zachodzących podczas spotkania dwu lub więcej kultur, a ściślej do próby wskazania czynników i okoliczności kreujących zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki owych spotkań międzykulturowych. Możliwość wyodrębnienia elementów stymulujących i/lub hamujących spotkanie jednostek pochodzących z odrębnych kręgów kulturowych dostarcza użytecznej wiedzy fachowej znajdującej zastosowanie nie tylko w teorii (np. konstrukcja modeli komunikacji międzykulturowej), lecz także w praktyce przy odczytywaniu i interpretacji kultur.
  • Procesów integracyjnych i dezintegracyjnych zachodzących w różnych przestrzeniach kulturowych. Szczególna uwaga skierowana jest na kraje nordyckie, Brazylię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Irlandię. Analizując przypadki tych państw i narodów, społeczeństw i kultur, naukowcy zatrudnieni w Instytucie Studiów Regionalnych przyczyniają się do poszerzania zbioru specjalistycznej wiedzy dotyczącej współcześnie zachodzący transformacji w obszarze kultury, społeczeństwa, państwa, relacji międzynarodowych i międzyetnicznych.
  • Współczesnej kultury popularnej, jej znaczenia, przejawów i rodzajów w różnych regionach świata. Analiza wyselekcjonowanych elementów kultury popularnej – od filmu i subkultur po współczesny folklor polski i europejski – umożliwia pełniejsze zrozumienie zachodzących obecnie procesów kulturowych oraz mechanizmy kształtujące współczesne tożsamości.

Wyszczególnione powyżej obszary badań znajdują odbicie w publikacjach autorstwa naukowców zatrudnionych w ISM.