Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy

Instytutu Studiów Międzykulturowch UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi partnerzy

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ realizując cele statutowe nawiązał współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami kultury. Współpraca najczęściej polega na realizacji wspólnych projektów badawczych lub edukacyjnych. Istotnym aspektem współpracy jest to, że w instytucjach partnerskich studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.

Ważne miejsce wśród partnerów Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ zajmują:

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
więcej o

Fundacja Dialog-Pheniben
więcej o

Małopolski Instytut Kultury
więcej o

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM
więcej o

Stowarzyszenie Interkulturalni PL
więcej o

Stowarzyszenie Romów w Polsce
więcej o

Śląski Klaster ICT
więcej o