Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Partnerzy

Instytutu Studiów Międzykulturowch UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj

Web Content Display Web Content Display

Nasi partnerzy

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ realizując cele statutowe nawiązał współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami kultury. Współpraca najczęściej polega na realizacji wspólnych projektów badawczych lub edukacyjnych. Istotnym aspektem współpracy jest to, że w instytucjach partnerskich studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.

Ważne miejsce wśród partnerów Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ zajmują:

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Read More o

Fundacja Dialog-Pheniben
Read More o

Małopolski Instytut Kultury
Read More o

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM
Read More o

Stowarzyszenie Interkulturalni PL
Read More o

Stowarzyszenie Romów w Polsce
Read More o

Śląski Klaster ICT
Read More o