Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Poznaj

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

About us

Nasz Instytut stanowi część dynamicznie rozwijającego się Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, jednej z młodszych jednostek na najstarszym Uniwersytecie w Polsce.

ISM został założony w 2001 roku jako ośrodek studiów nad zjawiskami, których znaczenie niebywale rośnie w XXI wieku. Zaliczyć można do nich coraz powszechniejsze kontakty między przedstawicielami różnych kultur, migracje, problemy związane z wielokulturowością współczesnych społeczeństw, stosunki etniczne i procesy globalizacyjne. Innymi słowy, pracownicy Instytutu zajmują się współczesnymi kulturami i relacjami międzykulturowymi. Jesteśmy przy tym pierwszym ośrodkiem badawczym w Polsce, który skoncentrował się na badaniach określanych na zachodnich uniwersytetach jako interculture studies.

Charakterystycznym rysem i zarazem atutem Instytutu Studiów Międzykulturowych jest fakt, że zgodnie z najnowszymi trendami w naukach społecznych, konsekwentnie łączymy w naszej pracy potencjał różnych dyscyplin badawczych: od nauk o kulturze, przez nauki społeczne, psychologię, po różne dziedziny (współczesnej) humanistyki. To nie przypadek, że wśród specjalistów pracujących w Instytucie znajdują się kulturoznawcy, socjologowie, historycy, psychologowie, antropolodzy, politologowie, literaturo- czy językoznawcy. Wszystkich jednak łączą zainteresowania badawcze związane ze stosunkami międzykulturowymi w różnych regionach świata – od Skandynawii przez Hiszpanię i Turcję po Brazylię. Ta interdyscyplinarność i wielość perspektyw zarówno w pracy badawczej, jak i dydaktycznej, umożliwia pełniejsze zrozumienie współczesnego świata.

Oprócz pracy badawczej w ramach naszego Instytutu organizujemy i proponujemy udział w programie Erasmus+, wykłady otwarte i praktyki studenckie oraz – dla szczególnie aktywnych – działalność w Kole Naukowym Studentów Kulturoznawstwa.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych pasjach i pracy, zapraszamy do zapoznania się z treściami zamieszczonymi w kolejnych zakładkach. Można tam znaleźć między innymi informacje o zainteresowaniach pracowników Instytutu, organizowanych przez nas konferencjach, naszych publikacjach oraz przede wszystkim wiadomości o prowadzonych w Instytucie studiach. Jeżeli szukają Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.