Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

w Instytucie Studiów Międzykulturowych

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj

Web Content Display Web Content Display

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

Kulturoznawstwo Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia humanistyczne oferujące wszechstronną formację intelektualną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze zagadnień związanych z kulturą w przestrzeni międzynarodowej. Kierunek proponuje spójny zestaw przedmiotów z zakresu historii kultury i sztuki, krytyki kultury oraz zagadnień związanych z kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej.

Wyjątkowość nowego planu studiów na Kulturoznawstwie Międzynarodowym polega na nacisku kładzionym na rozwijanie umiejętności komunikacji w językach obcych. Łącznie każdy student realizuje przynajmniej 240 godzin zajęć językowych: dwa lektoraty języków obcych (język angielski i drugi język do wyboru), translatoria (praktyczne warsztaty tłumaczenia) i przynajmniej trzy konwersatoria w języku angielskim.

Download files
pdf
Moduły do wyboru