Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

dariusz.jurus@uj.edu.pl


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), stypendysta uniwersytetów w Bochum, Heidelbergu i Oxfordzie, zajmuje się filozofią polityki (głównie libertarianizmem) a także etyką.

Jest autorem ponad 50 publikacji m.in. książki W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu oraz antologii tekstów Dzieje własności prywatnej. Od starożytności do współczesności.

W Instytucie Studiów Międzykulturowych prowadzi zajęcia: Filozofia, Język a kultura, Wartości w kulturze współczesnej, Cultural Dimensions of Human Rights, a także seminarium licencjackie.

Zobacz publikacje