Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów

Studenci oraz doktoranci pierwszego roku zobowiązani są do zrobienia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia (BHK).

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje automatycznie na szkolenie BHK:

  • w języku polskim 4 i 11 października 2023 roku
  • w języku angielskim 4 października oraz 3 listopada 2023 roku.

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu odpowiednio po 11 października lub 3 listopada 2023 roku, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów zapisuje studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS.

Od 28 listopada do 18 grudnia 2023 roku:

1. studenci:

  • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  • Wydziału Polonistyki
  • Wydziału Historycznego

2. doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Student i doktorant realizujący szkolenie w języku angielskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie od 7 listopada do 27 listopada 2023  roku.

Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole doktorskiej, którzy zostali wpisani do systemu do 11 października 2023 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

Jeżeli wpis nastąpił po 11 października oraz w innych indywidualnych przypadkach (np. równoległe studiowanie na 1. roku na dwóch kierunkach) pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych.