Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Studia kulturowe” – publikacja pod red. Leszka Korporowicza, Agnieszki Knap-Stefaniuk, Łukasza Burkiewicza

„Studia kulturowe” – publikacja pod red. Leszka Korporowicza, Agnieszki Knap-Stefaniuk, Łukasza Burkiewicza

Inicjatywa wydawnicza serii „Słowników społecznych” pod merytorycznym kierownictwem i redakcją ks. prof. Wita Pasierba i prof. Bogdana Szlachty, a realizowana przez Akademię Ingatianum w Krakowie zaowocowała kolejnym tomem. Tym razem nosi on tytuł „Studia kulturowe”.

Inicjatorzy tomu zaangażowali w jego opracowanie przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, świadomie podejmując interdyscyplinarny charakter tego typu studiów, daleko wybiegających poza kojarzone z nimi kulturoznawstwo.

Ukazanie szerszego charakteru inspiracji, jakie animowały tego typu studia jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii jest jednym z celów dwudziestu opisanych w tomie haseł. Kolejnym ich zadaniem jest też przełamanie powstałej wówczas tradycji, która zdominowała szybko rozwijające się na świecie studia kulturowe, powstające niemal we wszystkich dużych ośrodkach akademickich. Elementem tej tradycji było traktowanie kultury jako funkcjonalnego artefaktu struktury społecznej o znikomej podmiotowości własnej. Między innymi z tego właśnie powodu koncepcja tomu nawiązuje do dorobku oraz wizji kultury wypracowanej w programie „Jagiellońskich studiów kulturowych”, realizowanym w Instytucie Studiów Międzykulturowych WSMiP UJ, który świadomie wykorzystuje dziedzictwo humanizmu krakowskiego epoki wielkich pytań o sens nie tyle kultury, ile człowieczeństwa. 

Wielorakość i różnorodność zagadnień obejmowanych studiami kulturowymi spowodowała konieczność wyboru zagadnień interesujących z punktu widzenia kultury współczesnej, dynamizmów jej transformacji, problemów związanych z nasileniem interakcji kulturowych, dylematami poszukiwanych tożsamości, zagrożeń ale i wyzwań cywilizacji cyfrowej w zupełnie nowej przestrzeni komunikowania. Dbałość o merytoryczną spójność haseł daje szansę na potencjalną użyteczność propozycji wydawniczej w krytycznym i analitycznym rozumieniu studiów kulturowych na wielu kierunkach i poziomach studiów, w pracy osób zainteresowanych problematyką tak całości, jak i poszczególnych haseł tomu aplikowaną w różnych obszarach jej zastosowań.

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

Studia kulturowe: propozycja rozumienia i problematyzacji pojęcia
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
Red. Leszek Korporowicz, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Łukasz Burkiewicz
Kraków 2022.