Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drugi termin szkolenia BHK

Drugi termin szkolenia BHK

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że na szkolenie BHK student jest zapisywany w USOS tylko jeden raz w danym roku akademickim. Nie powtarzamy zapisu w semestrze letnim.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenie samodzielnie w terminie do 10 maja 2023 r.

Informacje o terminie szkolenia BHK i szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie Inspektoratu BHP w zakładce Szkolenia dla studentów i doktorantów (dot. BHK w języku polskim) oraz w zakładce Training in English for students/ PhD students (dot. BHK w języku angielskim).

W celu zapisania się na szkolenie należy:

1. Wybrać odpowiedni kurs. Link do kursu w języku polskim: „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2022/2023” Link do kursu w języku angielskim: „Dodatkowe szkolenie BHK-1 po angielsku 2022/2023”

2. Zalogować się danymi do poczty uniwersyteckiej.

3. Wybrać „Zapisz mnie". Poprawność zapisu można sprawdzić poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojego nazwiska wśród uczestników.

4. UWAGA! Niezwłocznie po zapisaniu się do kursu w dziale „Organizacja zajęć” należy wypełnić formularz „Informacje o uczestniku". Informacje te są oceniane, a uzyskane w ten sposób punkty są warunkiem koniecznym do zaliczenia szkolenia. „Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona i oceniona przez prowadzącego kurs. Ilość uzyskanych punktów oraz ewentualny komentarz o konieczności uzupełnienia informacji będzie można znaleźć w informacji zwrotnej w formularzu oraz w zakładce „Oceny”.

Termin szkolenia BHK: od 23 maja do 12 czerwca 2023 r.