Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rejestracji na zajęcia

Terminy rejestracji na zajęcia

Przypominamy o obowiązku rejestracji na przedmioty. Poniżej terminy oraz szczegółowe wskazówki, na jakich zasadach należy dokonać zapisu na zajęcia.

  •  I tura: 25 lutego (od godz.09:00) – 04 marca (do godz. 23.59)
  • II tura: 07 marca (od godz. 6.00) – 12 marca (do godz. 23.59)

W trakcie II tury rejestracji można się tylko zapisać na zajęcia i nie ma już możliwości wyrejestrowania się! Dotyczy również przedmiotów wybranych podczas I tury.

Podczas I tury rejestracji na zajęcia fakultatywne w języku angielskim (Sustainable Tourism…, Film festivals…, Posthumanism…, Culture and human…) dotępna wyłącznie dla studentów 3 roku (kulturoznawstwo i relacje międzykulturowe) oraz studentów 2 roku relacji międzykulturowych (studia magisterskie).

Pozostali studenci będą mogli się dopisać podczas II tury rejestracji.
Na język japoński będzie prowadzona osobna rekrutacja, zatem nie będzie możliwości zapisania się na język podczas I i II tury rejestracji.

Ważne uwagi dotyczące rejestracji

Przypominamy, że należy dobrać taką liczbę modułów fakultatywnych, aby łącznie w ciągu całego roku akademickiego uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS oraz przynajmniej 180 na koniec studiów licencjackich i 120 na koniec studiów magisterskich.

Limity uczestników zajęć nie będą podnoszone indywidualnie, jeżeli zapełnione zostaną wszystkie miejsca w ramach konkretnego przedmiotu fakultatywnego. Jedynie w wypadku wypełnienia wszystkich miejsc na większości zajęć zostaną zwiększone limity na początku II tury rejestracji. Te osoby, które będą chciały zarejestrować się wtedy na przedmiot, na którym pojawiły się dodatkowe miejsca nie zostaną wyrejestrowane z innych modułów.

Proszę pamiętać, że należy się zarejestrować na kurs i podpiąć go pod etap i kod etapu studiów.
Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie jest tym samym co wypisanie się z przedmiotu i przeznaczona jest jedynie dla osób, które już zdały egzamin z języka obcego i chcą uczęszczać na dodatkowe lektoraty bez zdobywania oceny. (Taką informację należy zgłosić do sekretariatu).

Przepisanie ocen z innych kierunków u dr Małgorzaty Kołaczek będzie możliwe tylko w pierwszym miesiącu trwania semestru.

Przypominamy, że każdy student może zrealizować przedmioty fakultatywne powiązane tematycznie z kierunkiem studiów albo przygotowywaną pracą dyplomową w innych jednostkach UJ. Po uzyskaniu zgody na zarejestrowanie w sekretariacie Instytutu przyjmującego należy złożyć w tej sprawie podanie skierowane do dr Małgorzaty Kołaczek w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru letniego.

Informacje o zajęciach językowych można znaleźć na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego.