Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte

Wszyscy studenci studiów I stopnia, którzy rozpoczęli studia po 2018 roku, mają obowiązek uzyskać zaliczenie z wykładów otwartych. W celu uzyskania zaliczenia każdy student powinien uczestniczyć w 30 godzinach wydarzeń, z czego co najmniej połowa godzin musi być zrealizowana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Można wybrać także wydarzenie spoza proponowanych przez ISM/WSMiP – wówczas należy propozycję takiego wydarzenia zgłosić opiekunowi wykładów otwartych w ISM w celu uzyskania jego aprobaty.

Za uczestnictwo w wybranych wydarzeniach przypisana jest konkretna liczba godzin:

  • Udział bierny w wykładzie gościnnym, seminarium albo panelu konferencji - 2 godziny
  • Udział bierny w dniu konferencji (przynajmniej trzy panele) - 7 godzin
  • Wygłoszenie referatu na konferencji - 3 godziny (oprócz biernego udziału w konferencji)
  • Udział w warsztatach: w zależności od liczby godzin - 2 godziny za aktywną formę + czas trwania: np. 90 minut = 2h godziny

Uwaga! Liczy się udział merytoryczny w konferencji, a nie jej organizacja, chociaż do niej też zachęcamy.

Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej karcie osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez pracownika naukowego – opiekuna lub organizatora danego wydarzenia (w przypadku konferencji może to być moderator danego panelu). Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie rubryki karty: tytuł wydarzenia, organizator, data, liczba godzin. Po jego zakończeniu uzupełnia krótkie sprawozdanie (według wzoru – II część karty osiągnięć).

Pod koniec każdego roku akademickiego student/-ka zobowiązany/-a jest złożyć wypełnioną kartę osiągnięć wraz ze sprawozdaniem z wydarzenia opiekunowi wykładów otwartych (zapamiętując uprzednio liczbę zrealizowanych godzin albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci ksero/skanu/fotografii karty). Kartę należy złożyć do końca sesji letniej. W następnym roku akademickim należy wydrukować nową kartę.

  • Wzwiązku z trybem zdalnym związanym z Covid-10 w semestrze zimowym mogą Państwo zaliczyć łącznie do 10 godzin wydarzeń (e-konferencja, e-wykład, e-warsztaty – odbywające się online w czasie rzeczywistym)
  • Wszystkie wydarzenia należy wpisać do karty zaliczenia oraz uzupełnić krótkie sprawozdanie, z tym, że zamiast podpisu organizatora (który jest wymagany w przypadku wydarzeń stacjonarnych) proszę umieścić na karcie link do e-wydarzenia
  • Wypełnioną kartę zaliczenia należy umieścić na platformie KRAKUS – w sylabusie znajdą Państwo link oraz kod aktywacyjny (należy dodać siebie jako uczestnika), termin: koniec sesji letniej.

Koordyantorem wykładów otwartych jest dr Barbara Weżgowiec.

Pliki do pobrania
pdf
Karta osiągnięć