Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krajoznawca, podróżnik

dr hab. Zygmunt Kruczek

dr hab. Zygmunt Kruczek

zygmunt.kruczek@gmail.com


Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Nauk o Środowisku na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Koordynator projektu unijnego „Turystyka Wspólna Sprawa” w Małopolsce, organizator szkoleń dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży oraz dla branży turystycznej z zakresu tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi.

Autor, współautor i redaktor monografii Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań oraz wielu podręczników, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Folia Turistica”, założyciel i właściciel Wydawnictwa „Proksenia” specjalizującego się w problematyce turystycznej, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek, krajoznawca podróżnik – odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.