Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnik górski i ratownik GOPR

dr Ryszard Nowak

dr Ryszard Nowak

r.nowak@promed.gorlice


Właściciel Biura Podróży Promed w Gorlicach, przewodnik tatrzański I klasy, przewodnik beskidzki I klasy oraz instruktor przewodnictwa górskiego, a także pilot wycieczek. Jest również ratownikiem Grupy Krynickiej GOPR, przez wiele lat pełnił obowiązki kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR w Gorlicach oraz członka Rady Grupy Krynickiej, a przez jedną kadencję członka Rady Naczelnej GOPR.

Od wielu lat specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki górskiej i narciarstwa. Jest autorem pierwszej kompleksowej analizy wypadków śmiertelnych, które zdarzyły się w Tatrach Polskich w latach 1850-1986. Swoją wiedzę i praktykę wykorzystuje prowadząc działalność szkoleniową jako wykładowca na kursach dla kandydatów na pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży oraz w działalności społecznej jako członek Zarządu Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Krakowie Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w szkołach wyższych, na kierunku „Turystyka i Rekreacja”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.