Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ReMiT

Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy w ramach specjalności ReMiT

Wielokulturowość Małopolski

Kurs ma na celu wprowadzenie do tematyki wielokulturowości regionu z uwzględnieniem zarówno tła historycznego, jak i współczesnych relacji międzykulturowych. Poprzez skupienie się na kulturach mniejszości etnicznych, religijnych, czy kulturowych ukazane zostanie bogactwo regionu, które może stanowić atrakcyjny walor turystyczny.

Innowacyjny produkt turystyczny w środowisku wielokulturowym

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi i najnowszymi koncepcjami i przykładami tworzenia produktu turystycznego ze szczególnym wskazaniem na wielokulturowość jako podstawę kreowania innowacyjnej oferty turystycznej.

Komunikacja międzykulturowa

Kurs omawia kluczowe zagadnienia z zakresu psychologii kontaktu i komunikacji międzykulturowej, stanowiąc podstawę konieczną do wprowadzenie bardziej szczegółowej problematyki dotyczącej praktyki zastosowania koncepcji w środowisku turystycznym.

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

Kurs prezentuje różne aspekty komunikacji międzykulturowej w kontekście pracy w branży turystycznej, począwszy od bezpośredniej obsługi turysty (pilot, przewodnik, recepcjonista), poprzez kontakty z innymi pracownikami branży (kontrahenci) oraz przedstawicielami innych kultur.

Relacje międzykulturowe w przewodnictwie miejskim

Zadaniem kursu jest przedstawienie przewodnictwa miejskiego jako formy interpretacji wielokulturowego dziedzictwa z perspektywy relacji międzykulturowych. Kurs w szerokim i interdyscyplinarnym kontekście porusza zagadnienia przydatne w praktyce oprowadzania turystów reprezentujących różne kultury.

Międzykulturowa interpretacja trudnego dziedzictwa

Kurs oferujący specjalistyczną wiedzę z zakresu interpretacji dziedzictwa trudnego, wywołującego dysonans w odbiorze, związanego w szczególności z obiektami upamiętniającymi cierpienie i śmierć oraz faktami z historii wymagającymi negocjowania znaczeń w sposób pozwalający na uniknięcie konfliktu.

Seminaria magisterskie

Trzy seminaria dostosowane tematyczne prowadzone przez dydaktyków UJ oraz uzupełnione o konsultacje z przedstawicielami pracodawców z zakresu praktycznej analizy przypadków wskazanych jako problem badawczy.

  • Seminarium 1 - moduł „Elementy wielokulturowe w produktach turystycznych”
  • Seminarium 2 - moduł „Komunikacja międzykulturowa w turystyce”
  • Seminarium 3 - moduł „Interpretacja wielokulturowego dziedzictwa”

Praktyki zawodowe

Opracowanie projektów i tematów praktyk zawodowych, które będą realizowane przez studentów w wybranych przedsiębiorstwach branży turystycznej i instytucjach kultury Małopolski. Tematyka praktyk zostanie ściśle powiązana z kursami oferowanymi w ramach nowego programu kształcenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.