Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Wzory pism znaleźć można na stronie internetowej studiuje.uj.edu.pl.

Od 11 października 2021 wszystkie podania należy składać:

  • elektronicznie poprzez system USOS lub
  • osobiście, podczas dyżuru dr Małgorzaty Kołaczek lub
  • poprzez zostawienie podpisanego podania w skrzynce na korespondencję dr Małgorzaty Kołaczek, na korytarzu na V piętrze.

Skany podań, przesyłane e-mailem nie będą po tym terminie rozpatrywane.

Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku, przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz  do zastępczyni dyrektora ISM ds. dydaktycznych dr Małgorzaty Kołaczek, która opiniuje podania. Pozostałe podania (w tym o zwykłe powtarzanie roku i wpis warunkowy) należy kierować wyłącznie do zastępczyni dyrektora ISM ds. dydaktycznych. Prosimy odpowiednio edytować podanie i jeżeli nie jest ono kierowane do dziekana, to należy usunąć zbędną informację o adresacie z podania.

Inny tryb dotyczy jedynie podań o umorzenie opłat i rozłożenie ich na raty. Podpisane skany podań przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie na stronie internetowej studiuje.uj.edu.pl powinny być zaadresowane do dziekana WSMiP dr hab. Pawła Laidlera, prof. UJ, ale przesyłane na adres dyrektora ISM dr hab. Franciszka Czecha (franciszek.czech@uj.edu.pl) do zaopiniowania.

Uwaga! Podania dotyczące warunkowego wpisu albo powtarzanie roku w związku z COVID-19 (w oparciu o 43 artykuł regulaminu studiów), zgodnie z przyjętą przez władze wydziału linią interpretacyjną, dotyczą sytuacji, kiedy zajęcia zdalne nie zostały w ogóle przeprowadzone i dlatego nie było możliwości zaliczenia kursu. W związku z tym, że w ISM takich sytuacji nie było, proszę nie korzystać z tego wzoru podania i przygotować zwykłe podanie o powtarzanie roku albo wpis warunkowy.