Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

pracowników ISM UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Karoliny Golemo

Monografie

2013, Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 259.
2010, Obraz Polski i Polaków we Włoszech: poglądy, oceny, opinie, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 363.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Le rimesse sociali portate dai professional all’estero: il caso della Polonia, [w:] L’Europa dei talenti: migrazioni qualificate dentro e fuori l’Unione Europea, red. Benedetto Coccia, Antonio Antonio, Rzym: Centro Studi e Ricerche IDOS, s. 113-123.
2019, Social remittances brought by professionals abroad: the case of Poland, [w:] L'Europa dei talenti: migrazioni qualificate dentro e fuori l'Unione Europea = Europe of talents: qualified migrations inside and outside the European Union, red. Antonio Ricci, Benedetto Coccia, Roma: Istituto di studi politici S. Pio V: IDOS, s. 109-118.
2019, Współpraca organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych w obszarze inicjatyw kulturalnych i społeczno-obywatelskich: przypadek Portugalii, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 293-329.
2015, O dwóch Galicjach: z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłę, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 225-249.
2015, Galicja for ever: nostalgiczny sen o utraconej Arkadii, moda na monarchię czy atrakcja turystyczna?, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 141-223.
2014, Wprowadzenie: polonia włoska, polska diaspora, imigracja, [w:] Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej, Londyn: Polski Ośrodek Naukowy UJ, s. 7-12.
2014, Rzymscy Polacy, Polscy Rzymianie, Europejczycy? Dzieci polskich imigrantów w wielokulturowym Wiecznym Mieście, [w:] Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej, Londyn: Polski Ośrodek Naukowy UJ, s. 169-194.
2014, Venturesome, mysterious, isolated: the image of Chinese immigrants in Italian Mass Media, [w:] Media in China, China in the media: processes, strategies, images, identities, red. Adina Zemanek, seria: Chińskie Drogi, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 163-177.
2013, Społeczno-kulturowa krucjata "Indignados" w sieci i na ulicach: o co walczą i jak się komunikują hiszpańscy Oburzeni?, [w:] Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, s. 187-204.
2013, Trydent-Górna Adyga: alpejski świat na styku kultury łacińskiej i germańskiej, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, seria: Societas-Księgarnia Akademicka; 72, red. Karolina Golemo, s. 99-121.
2013, Imigrant w nowej roli: przedsiębiorczość imigrancka a zmiany społeczno-kulturowe we współczesnych Włoszech, [w:] Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, red. Monika Banaś, Joanna Dziadowiec, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 173-189.
2013, Berlusconizm, czyli o włoskich kłopotach z kulturą polityczną w epoce Silvio Berlusconiego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 119-140.
2013, G2: pokolenie "nowych Włochów" pomiędzy kulturami, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 207-228.
2013, Extracomunitari i clandestini: elementy obrazu imigrantów we włoskich mediach i społeczeństwie, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 193-206.
2013, Zielone słońce Alp: Padania : między mitem a rzeczywistością, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 73-96.
2013, Dolina Aosty: alpejskie pogranicze włosko-francuskie ze śladami niemieckości, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 123-141.
2013, Włoskie zjednoczenie i "dwie Italie": tradycyjny podział na Północ i Południe oraz jego współczesne konsekwencje, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 29-50.
2012, Medialna zabawa w epoce Berlusconiego: włoska telewizja między rozrywką a polityką, [w:] Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 185-207.
2012, Veline, vallette, letterine: kobiecość ozdobna we włoskich programach telewizyjnych, [w:] Medialny obraz rodziny i płci, red. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-139.
2012, Obraz Polski w kontekście problematyki unijnej we włoskiej prasie (w okresie jesień 2006 - wiosna 2007), [w:] Polska w mediach, media w Polsce, red. Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-112.
2012, Polska i jej miejsce w Europie w myśli Giuseppe Mazziniego i Adama Mickiewicza, [w:] Polskie widzenie Europy: historia i współczesność, red. Wojciech Józef Burszta, Joanna Nowak, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 59-75.
2011, Papież Polak a polscy imigranci we Włoszech: kilka spostrzeżeń na temat oddziaływania Jana Pawła II na sytuację Polaków i ich odbiór w Wiecznym Mieście, [w:] W murach Wiecznego Miasta: między państwem a Kościołem, red. Monika Łukasik, Dawid Mickiewicz, Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 245-260.

Artykuły naukowe

2020, Migration and art: introductory remarks, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 3(177), s. 7-10.
2020, Migrant musicians: transnationality and hybrid identities expressed through music, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 3(177), s. 113-125.
2019, Lizbona - miasto zawłaszczone: do kogo należy dzisiaj portugalska stolica?, „Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 85-109.
2019, Music without borders: portuguese fado in a multicultural space, „Politeja”, tom 16, nr 1(58), s. 423-444.
2017, Nowi Katalończycy: tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantów w Barcelonie, „Pogranicze”, tom 19, s. 123-167.
2017, Muzyka w relacjach międzykulturowych, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(1), s. 197-218.
2016, Zwiedzanie dźwiękami: muzyczne podróże po Lizbonie, „Folia Turistica”, nr 39, s. 171-198.
2015, On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 46, s. 23-45.
2015, Vom Galicien an der Atlantikküste nach Galizien in Kleinpolen, “Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, tom 6, s. 171-194.
2015, Muzyka jako droga do samookreślenia w wielokulturowym świecie: odnajdywanie tożsamości i reinterpretowanie tradycji poprzez muzykę, na przykładzie twórczości portugalskich artystek pochodzenia kabowerdeńskiego, „Politeja”, nr 3(35), s. 313-331. 
2014, Z ziemi polskiej do włoskiej, „Dialog = Pheniben”, nr 13, s. 98-105.
2014, Indignados en España e Indecisos en Polonia: la inspiración española en el contexto polaco y el fracaso de la protesta en el país de "Solidarność", “Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación”, tom 13, nr 25, s. 73-95.
2014, Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu: reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 44, s. 46-66.
2014, Zielone ludy Padanii: plemienne fantazje i ekonomiczne interesy włoskich separatystów, „Politeja”, nr 5(31), s. 433-458.
2013, Donne con le armi: l'immagine del brigantaggio femminile nella letteratura e nei discorsi popolari italiani : alcuni esempi, “Mediterraneum”, nr 1, s. 1-21.
2013, Przemiany obrazu Polski i Polaków we Włoszech, „Polonia Włoska”, nr 3-4 (68-69), s. 40-44.
2013, La politica come spettacolo: le nuove strategie di comunicazione politica in Polonia per le parlamentari del 2011, “Comunicazionepuntodoc”, nr 8, s. 267-292.
2012, Music as an integrative element in immigrant communities: the Orchestra di Piazza Vittorio, an intercultural community initiative in Rome, “Culture Management = Kulturmanagement = Zarządzanie Kulturą”, tom 5, nr 5, s. 47-59.
2012, Entre el poder y el espectáculo: nuevas dimensiones de la cultura política en Polonia, “Documentos de Trabajo Seminario Permanente de Ciencias Sociales”, nr 7, s. 1-36.
2011, Z problemów polskiej imigracji we Włoszech po drugiej wojnie światowej, „Przegląd Polsko-Polonijny”, nr 1, s. 97-114.

Redakcje naukowe

2020, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 4(178), red. Karolina Golemo, Agnieszka Małek.
2015, „Politeja”, nr 8(31/2), red. Wawrzyniec Konarski, Karolina Golemo, Małgorzata Kołaczek.
2014, Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič.