Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

pracowników ISM UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Adama Żalińskiego

Monografie

2016, Żaliński, A. i in. (współautor), Kultura w 2015 roku. Warszawa: GUS, US Kraków (ss. 152).
2016, Żaliński, A. i in. (współautor), Finanse kultury w latach 2007-2015. Kraków: US Kraków (ss. 113).

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Trzeci sektor jako partner uczelni wyższych w Polsce w opinii ekspertów, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 211-232.
2016, Czech, F., Żaliński, A. Doświadczanie wspólnoty międzykulturowej. Charakterystyka uczestników Światowych Dni Młodzieży w oparciu o dane uzyskane za pomocą badań ankietowych, [w:] L. Korporowicz, P. Plichta (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego (s. 255–280). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
2014, Żaliński, A., Łaguna, M. Sukces przedsiębiorczy: sposoby ujmowania i modele teoretyczne, [w:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu (s. 41–54). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
2013, Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of the Lemkos of the Carpathian Mountains, [w:] K. Földváry (red.), IRUN and CUP Graduate Students' Conference. Conference Proceedings, (s. 85–90). Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University.

Artykuły naukowe

2020, O czym pamiętać, pytając o rzeczy trudne?: refleksja metodologiczna nad badaniami zagadnień wrażliwych, „Politeja”, tom 17, nr 2(65), s. 307-322.
2019, Wielokulturowość z perspektywy psychologicznej: zarys problematyki, „Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 41-55.
2019, Attribution asymmetry in perception of companies' successes and failures, “Contemporary Economics”, tom 13, nr 1, s. 5-19.
2018, Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 58-68.
2017, Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 90(2), 248–269. 
2015, Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań, "Zagadnienia naukoznawstwa", 4(206), 425–445.
2015, Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, "Medycyna Pracy", 66(2), 277–284. 

Redakcje naukowe

2021, „Turystyka kulturowa”, nr 1(118), red. Magdalena Banaszkiewicz, Adam Żaliński.
2019, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(5), red. Monika Banaś, Adam Żaliński.