Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o rekrutacji do programu MOST

Informacje o rekrutacji do programu MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad 20 polskich uczelni partnerskich. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Koordynator w Instytucie Studiów Międzykulturowych: Kinga Gwiazdowska-Zajdel, ism.sekretariat@uj.edu.pl

Podstawowe informacje o programie

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
 • – studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • – studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • – studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • – doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Program MOST krok po kroku:

 • KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem most.uka.uw.edu.pl
 • KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.
 • KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w programie.
 • KROK 4 – Przedstaw wniosek dziekanowi lub prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.
 • KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania UJ (u koordynatora programu MOST na UJ) – w odpowiednim terminie:
  • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada
   Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UJ. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST
 • KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.
 • KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.
 • KROK 8 – Przygotuj i przedstaw dziekanowi lub prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).
 • KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej porozumienie o programie zajęć – do akceptacji dziekana lub prodziekana tejże uczelni.
 • KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę
 • KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu i zebraniu wpisów do wykazu zaliczeń uzyskaj od dziekana lub prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).
 • KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający Twój udział w programie.
 • KROK 13 – Po powrocie z programu przedstaw swojemu dziekanowi lub prodziekanowi wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Strony internetowe o programie MOST