Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

w Instytucie Studiów Międzykulturowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

Kulturoznawstwo Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia humanistyczne oferujące wszechstronną formację intelektualną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze zagadnień związanych z kulturą w przestrzeni międzynarodowej. Kierunek proponuje spójny zestaw przedmiotów z zakresu historii kultury i sztuki, krytyki kultury oraz zagadnień związanych z kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej.

Wyjątkowość nowego planu studiów na Kulturoznawstwie Międzynarodowym polega na nacisku kładzionym na rozwijanie umiejętności komunikacji w językach obcych. Łącznie każdy student realizuje przynajmniej 240 godzin zajęć językowych: dwa lektoraty języków obcych (język angielski i drugi język do wyboru), translatoria (praktyczne warsztaty tłumaczenia) i przynajmniej trzy konwersatoria w języku angielskim.

Pliki do pobrania
pdf
Moduły do wyboru