Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210311

Wędrując ze swoim, obcym i wrogiem: historia – kultura – społeczeństwo

Data: 11.03.2021
Miejsce: online
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
Kontakt: obcy_w_labiryncie@tlen.pl
Wędrując ze swoim, obcym i wrogiem: historia – kultura – społeczeństwo

W związku z sytuacją epidemiczną konferencja odbyła się online. (11 marca 2021 r.)

W czasach pandemii figury Innego, zmiany na pozycjach obcości, swojskości, wrogości są odczuwalne w życiu codziennym, pełnym dramaturgii i zwrotów akcji. Proponujemy zatem, spojrzenie na Innego: Swojego, Obcego, Wroga w ruchu, w drodze, wędrówce, podróży,  pielgrzymce; w procesie współczesnych zmian i przeobrażeń historycznych, kulturowych, psychologicznych i społecznych.

Uwzględniając badania naukowe na temat zjawiska wyobcowania, swojskości i wrogości, należy stwierdzić, że Swoim, Obcym i Wrogiem może stać się każdy – metaforycznie nawet „koronawirus” – kto w kulturowym dyskursie przyjmuje różne wymiary, maski, ewoluuje, zmienia pozycje.

Zapraszamy do interdyscyplinarnej i wieloaspektowej analizy zjawiska swojskości, obcości i wrogości w okresie nieustannych zmian i w różnych kontekstach: historycznych, kulturowych, społecznych, psychologicznych, antropologicznych.

Konferencja stanowi kontynuację spotkań naukowych, które odbyły się w 2016 oraz 2018 roku. Ich wynikiem są dwa tomy publikacji: Obcy w labiryncie kultur, red. T.M. Korczyński, A.M. Orla-Bukowska, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2016 oraz Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. T.M. Korczyński, WN Katedra, Gdańsk 2018.

Planujemy publikację  pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Tomasz Michał Korczyński
 • dr Paweł Plichta
 • dr Marcin Choczyński
 • dr Martyna Kawińska
 • dr Izabela Bukalska
 • mgr Magdalena Ostrowska

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Sławomir Zaręba
 • dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ
 • dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ
 • dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ
 • dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. UKSW
 • dr hab. Franciszek Czech
Pliki do pobrania
Zaproszenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum konferencji naukowych

ISM UJ

Wędrując ze swoim, obcym i wrogiem: historia – kultura – społeczeństwo

W związku z sytuacją epidemiczną konferencja odbyła się online. (11 marca 2021 r.)
ISM UJ

Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane

W związku z sytuacją epidemiczną konferencją odbyła się online. (22-23 października 2020 r.)