Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi kursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

Każda osoba studiująca poszczególne kierunki powinna wybrać określoną liczbę fakultetów z dyscypliny nauk socjologicznych oraz z zakresu nauk o kulturze i religii. Informacje o tym, do jakiej dyscypliny/dziedziny przyporządkowany jest przedmiot, można znaleźć w opisie przedmiotu fakultatywnego w Aplikacji Sylabus UJ (www. sylabus.uj.edu.pl.) Tam też, w opisie każdego kierunku wskazano liczbę fakultetów, w tym fakultetów w języku obcym, które należy zrealizować w toku studiów.

Dodatkowo, w Aplikacji Sylabus przy każdym kierunku studiów przedmioty fakultatywne są przyporządkowane do nauk socjologicznych lub nauk humanistycznych (w tym nauk o kulturze i religii).

WAŻNE: W Aplikacji Sylabus prosimy sprawdzać przedmioty z Państwa cyklu – czyli z roku akademickiego, w którym rozpoczynali Państwo studia. Jeśli uzyskają Państwo wskazaną liczbę punktów z obu grup przedmiotów fakultatywnych, pozostałe fakultety można realizować z dowolnych dyscyplin.

Wartości punktowe dla osób, rozpoczynających studia w 2021/2022 zamieszczamy poniżej (proszę brać je pod uwagę zamiast informacji w opisie studiów w Aplikacji Sylabus).

UWAGA: Prawidłowe wartości przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych dla cyklu studiów, rozpoczynających się w roku 2021/2022 przedstawiają się następująco [Prosimy o branie poniższych wartości pod uwagę w związku ze zwiększeniem liczby punktów ECTS za niektóre przedmioty obowiązkowe].

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE – 126 punktów ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, proseminarium, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte) i 54 ECST z przedmiotów fakultatywnych, a należy uzyskać przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 32 punkty ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

Program studiów na kierunku Kulturoznawstwo Międzynarodowe zamieszczony w aplikacji Sylabus UJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacje Międzykulturowe

Każda osoba studiująca poszczególne kierunki powinna wybrać określoną liczbę fakultetów z dyscypliny nauk socjologicznych oraz z zakresu nauk o kulturze i religii. Informacje o tym, do jakiej dyscypliny/dziedziny przyporządkowany jest przedmiot, można znaleźć w opisie przedmiotu fakultatywnego w Aplikacji Sylabus UJ (www. sylabus.uj.edu.pl.) Tam też, w opisie każdego kierunku wskazano liczbę fakultetów, w tym fakultetów w języku obcym, które należy zrealizować w toku studiów.

Dodatkowo, w Aplikacji Sylabus przy każdym kierunku studiów przedmioty fakultatywne są przyporządkowane do nauk socjologicznych lub nauk humanistycznych (w tym nauk o kulturze i religii).

WAŻNE: W Aplikacji Sylabus prosimy sprawdzać przedmioty z Państwa cyklu – czyli z roku akademickiego, w którym rozpoczynali Państwo studia. Jeśli uzyskają Państwo wskazaną liczbę punktów z obu grup przedmiotów fakultatywnych, pozostałe fakultety można realizować z dowolnych dyscyplin.

Wartości punktowe dla osób, rozpoczynających studia w 2021/2022 zamieszczamy poniżej (proszę brać je pod uwagę zamiast informacji w opisie studiów w Aplikacji Sylabus).

UWAGA: Prawidłowe wartości przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych dla cyklu studiów, rozpoczynających się w roku 2021/2022 przedstawiają się następująco [Prosimy o branie poniższych wartości pod uwagę w związku ze zwiększeniem liczby punktów ECTS za niektóre przedmioty obowiązkowe].

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Studia I stopnia – 116 punktów ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte), 21 ECTS przedmioty specjalizacyjne (7 modułów specjalizacyjnych) i 43 ECST z przedmiotów fakultatywnych, a należy uzyskać przynajmniej 23 punkty ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Studia II stopnia – 68 punktów ECTS stanowią przedmioty obowiązkowe (w tym lektoraty, seminarium, praktyki zawodowe), 18 ECTS przedmioty specjalizacyjne (6 modułów specjalizacyjnych) i 34 ECTS z przedmiotów fakultatywnych, a przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym).

UWAGA: Od cyklu 2021/2022 należy zrealizować 6 modułów specjalizacyjnych na RM SUM (błąd w opisie w Aplikacji Sylabus).

Programy studiów I i II stopnia na kierunku Relacje Międzykulturowe zamieszczone w aplikacji Sylabus UJ: