Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium naukowe dla studentów

Stypendium naukowe dla studentów

Prof. Thomas Lacroix z Sciences Pro poszukuje dwóch osób ukraińsko i/lub rosyjskojęzycznych do przeprowadzenia wywiadów z osobami, które po wybuchu wojny wyjechały z Ukrainy do Francji, a następnie wróciły do Ukrainy (lub ewentualnie do Polski). Współpraca ta będzie okazją do pracy we francuskim projekcie badawczym. Na skutek porozumienia pomiędzy dyrekcją ISM a Sciences Pro, zebrany materiał empiryczny będzie można wykorzystać w swoich pracach magisterskich lub licencjackich. Osoby, które się na to zdecydują będą pisać pracę w ISM pod kierunkiem dr Karoliny Nikielskiej-Sekuły.

Szczegóły oferty

Dane projektu badawczego:

 • Nazwa: CORRIREF (Les couloirs de l'asile en France)
 • Instytucja prowadząca: Sciences Po Paris
 • Kierownik: Thomas Lacroix

Zadania do wykonania:

 • Wywiady z osobami, które opuściły Ukrainę po wybuchu wojny i udały się do Francji, a następnie powróciły do Ukrainy (lub ewentualnie do Polski) na stałe lub czasowo.
 • Celem wywiadów jest zrozumienie motywów i warunków powrotu badanych.
 • Wywiady z osobami znajdującymi się w Ukrainie będą przeprowadzane online.

Profil kandydatki/kandydata

 • Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie migracji międzynarodowych i Refugee Studies
 • Znajomość języka angielskiego (ewentualnie zastępczo francuskiego) celem porozumiewania się z zespołem projektowym
 • Znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego (osoby, które tego języka nie znają również mogą się zgłaszać, ich zgłoszenia będą brane pod uwagę w przypadku braku kwalifikujących się kandydatów z wymaganymi językami)

Wysokość stypendium:

 • 600 euro za cały okres stypendium

Ramy czasowe:

 • Zbieranie materiałów empirycznych odbywać się będzie między październikiem 2023, a czerwcem 2024.

Zgłoszenia proszę kierować do dr Karoliny Nikielskiej-Sekuły mailowo (k.nikielska-sekula@uj.edu.pl),

przekazując swoje CV (w języku angielskim) oraz list motywacyjny, wskazujący dlaczego chcą Państwo

zostać stypendystami i w jakim stopniu Państwa profil i zainteresowania odpowiadają założeniom

projektu.