Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na wychowanie fizyczne

Rejestracja na wychowanie fizyczne

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl. Każdy student powinien zapisać się do jednej, wybranej przez siebie, grupy zajęciowej w semestrze.

Dla ułatwienia prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją „żetonową". Każdy student uprawniony do zaliczenia WF 8 września otrzymał 30 „żetonów" typu WF-22/23 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2022/2023).

  • Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić mailowo na adres swfis@uj.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując : BRAK ŻETONÓW, a w treści wiadomości podając numer albumu.

TERMIN REJESTRACJI NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023: 20 września – 20 października
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa od 3 października.

W przypadku braku miejsc (we wszystkich wybranych przez studenta grupach), prosimy o rezerwację miejsca w ramach giełdy oraz zgłoszenie się bezpośrednio na zajęcia

  • Studenci posiadający zaliczenie z WF uzyskane na innym kierunku lub innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), mogą skorzystać z możliwości przepisania zaliczenia:   
    a/ zaliczone 2 semestry (60h) – rejestracja na przedmiot SWF.UJ.ZPRZ60
    b/ zaliczony 1 semestr (30h) – rejestracja na przedmiot SWF.UJ.ZPRZ30

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy skontaktować się z sekretariatem Studium – nie wcześniej niż w drugiej połowie listopada, mailowo: swfis@uj.edu.pl, telefonicznie 12 637 43 03 lub osobiście, w celu uzupełnienia formalności związanych z przepisaniem zaliczenia.

  • Studenci posiadający zwolnienie lekarskie z ćwiczeń, obowiązkowo odbywają zajęcia, jednak w formie teoretycznej w wymiarze 30h w semestrze (2 semestry). Rejestracji na ww. dokonuje sekretariat Studium WFiS UJ, 12/637 43 03, mail: swfis@uj.edu.pl –  w tytule wiadomości należy wpisać: ZWOLNIENIE LEKARSKIE, a w treści przesłać numer albumu oraz skan zwolnienia lekarskiego (oryginał dokumentu należy dostarczyć do sekretariatu Studium WFiS do końca października).