Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trudne dziedzictwo zagłady Żydów w mniejszych miejscowościach – szkoła letnia

Trudne dziedzictwo zagłady Żydów w mniejszych miejscowościach – szkoła letnia

Tematem szkoły letniej są strategie badania trudnego dziedzictwa Holokaustu w powojennych narracjach ocalałych Żydów oraz we współczesnych narracjach nieżydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna. Szkoła letnia ma charakter metodologiczny i prowadzona będzie we współpracy socjolożek i historyczek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z lwowskiego Center for Urban History.

Szkoła letnia obejmuje część warsztatową oraz badawczą. Warsztaty zapoznają studentki/tów m.in. z problematyką dziedzictwa Zagłady, metodologią krytycznej analizy źródeł oraz wywiadu narracyjnego.

W części badawczej uczestniczki/tnicy zrealizują indywidualne wywiady narracyjne z mieszkańcami na podstawie opracowanego przez zespół kwestionariusza oraz poddadzą refleksji własne doświadczenia badawcze.

Na program szkoły składają się:
1) wykłady i dyskusje nt. problematyki trudnego dziedzictwa Holokaustu oraz prowadzonych na ten temat badań
2) panele dyskusyjne nt. strategii badawczej, w tym wykorzystywanych narzędzi badawczych w czasie prac terenowych oraz dobrych praktyk pracy terenowej
3) badania terenowe studentów i studentek przy wsparciu zespołu
4) podsumowanie wyników tych badań

Liczba godzin łącznie: 60 godzin

Liczba punktów ECTS:
1. Udział w spotkaniach organizacyjnych (4h)
2. Udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych w Szczebrzeszynie (15h)
3. Realizacja badań terenowych – wywiadów narracyjnych z dorosłymi mieszkańcami Szczebrzeszyna (10h)
4. Udział w spotkaniach z tutorem w trakcie realizacji badań terenowych (4h)
5. Udział w dyskusjach podsumowujących pracę w terenie (4h)
6. Udział w ewaluacji szkoły letniej (3h)
7. Opracowanie podsumowania z pracy w terenie (20h)

Kryteria uczestnictwa: do udziału w szkole letniej zapraszamy studentów i studentki UJ z kierunków: historia, socjologia, judaistyka i kulturoznawstwo. Szkoła skierowana jest do osób, posiadających podstawową wiedzę w zakresie metodologii badań jakościowych oraz prowadzenia wywiadów indywidualnych.

Wymagane jest również pewne zainteresowanie tematyką zagłady Żydów.

Termin i harmonogram szkoły letniej:

  • początek lipca – spotkania organizacyjne z uczestnikami i uczestniczkami szkoły
  • 18-23 lipca – pobyt w Szczebrzeszynie udział – w warsztatach i realizacja badań terenowych
  • koniec lipca – udział w spotkaniu podsumowującym badania terenowe
  • do końca września – opracowanie podsumowania z wyników zrealizowanych badań

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych w Szczebrzeszynie i wyżywienia (śniadanie i obiadokolacja). Studenci i studentki pokrywają koszty dojazdu do Szczebrzeszyna we własnym zakresie.

Osoba do kontaktu: Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej proszone są o kontakt z p. Sylwią Sadlik, mail: sylwia.sadlik@doctoral.uj.edu.pl.