Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Kołaczek

dr Małgorzata Kołaczek

malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl


Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z zakresu nauk o polityce w roku 2011.

Zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie.

Autorka książki Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry (WUJ, Kraków 2014). Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Wygłaszała wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jak również dla międzynarodowych grup w Polsce. Stypendystka prestiżowego programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA – temat wizyty Minority Outreach Program (2011 r,.). Wśród prowadzonych przez nią zajęć można wymienić: Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych, Etniczna mobilizacja mniejszości, Polityka integracyjna, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Stypendystka Skalny Teaching Grant na Uniwersytecie w Rochester, USA w 2017 roku. Wiceprezeska Fundacji Dialog-Pheniben.

Zobacz publikacje