Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

leszek.korporowicz@uj.edu.pl


Socjolog, przez lata związany z Zakładem Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotował rozprawę doktorską (1993) pod kierunkiem prof. Antoniny Kłoskowskiej oraz habilitacyjną (1996). W pracy badawczej zajmuje się problematyką komunikacji międzykulturowej, przeobrażeniami wartości społecznych, tożsamością kulturową oraz badaniami ewaluacyjnymi. Ostatnio opublikował Socjologię kulturową. Kontynuację i poszukiwania (2011).

W Instytucie Studiów Międzykulturowych prowadzi m.in. zajęcia z Socjologii kultury oraz Komunikacji międzykulturowej. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

Zobacz publikacje