Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Karolina Nikielska-Sekuła

dr Karolina Nikielska-Sekuła

k.nikielska-sekula@uj.edu.pl


Absolwentka socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Uzyskała doktorat z zakresu nauk o kulturze na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii, gdzie w latach 2018-2021 wykładała. Jako stypendystka europejskiego programu Marii Skłodowskiej Curie afiliowana była przy Migration Research Center Uniwersytetu Koç w Stambule, oraz Pedro Arrupe Human Rights Institute Uniwersytetu Deusto w Bilbao. Członkini Integrim Lab. Jest współredaktorką książki “Visual Methodology in Migration Studies: New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions”. Od stycznia 2022 roku pełni funkcję opiekunki Koła Naukowego Kulturoznawców UJ.

Specjalizuje się w problematyce migracji międzynarodowych, wielokulturowości, dziedzictwa kulturowego, a także metod socjologii wizualnej i sensorycznej. Ponadto interesuje się polityką, kulturą i społeczeństwem Turcji i Norwegii.

Prowadzi zajęcia: Wstęp do nauk o kulturze, Negocjacje w warunkach wielokulturowości, Wielokulturowość Turcji, Różnorodność kulturowa - problemy i wyzwania, Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo.