Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy

Informacje dotyczące rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczace rejestracji

Terminy rejestracji na zajęcia

  • I tura: 1 października (od godz. 9.00) – 9 października (do godz. 23.59)
    II tura: 11 października (od godz. 6.00) – 12 października (do godz. 23.59)

Uwaga! W trakcie II tury rejestracji można się tylko zapisać na zajęcia i nie ma już możliwości wyrejestrowania się! Dotyczy również przedmiotów wybranych podczas I tury.

Ważne uwagi dotyczące rejestracji

Przypominamy, że należy dobrać taką liczbę modułów fakultatywnych, aby łącznie w ciągu całego roku akademickiego uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS oraz przynajmniej 180 na koniec studiów licencjackich i 120 na koniec studiów magisterskich.

Limity uczestników zajęć nie będą podnoszone indywidualnie, jeżeli zapełnione zostaną wszystkie miejsca w ramach konkretnego przedmiotu fakultatywnego. Jedynie w wypadku wypełnienia wszystkich miejsc na większości zajęć zostaną zwiększone limity na początku II tury rejestracji. Te osoby, które będą chciały zarejestrować się wtedy na przedmiot, na którym pojawiły się dodatkowe miejsca nie zostaną wyrejestrowane z innych modułów.

Proszę pamiętać, że należy się zarejestrować na kurs i podpiąć go pod etap i kod etapu studiów.

Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie jest tym samym co wypisanie się z przedmiotu i przeznaczona jest jedynie dla osób, które już zdały egzamin z języka obcego i chcą uczęszczać na dodatkowe lektoraty bez zdobywania oceny. (Taką informację należy zgłosić do sekretariatu).

Przepisanie ocen z innych kierunków u dr Małgorzaty Kołaczek będzie możliwe tylko w pierwszym miesiącu trwania semestru.

Przypominamy, że każdy student może zrealizować przedmioty fakultatywne powiązane tematycznie z kierunkiem studiów albo przygotowywaną pracą dyplomową w innych jednostkach UJ. Po uzyskaniu zgody na zarejestrowanie w sekretariacie Instytutu przyjmującego należy złożyć w tej sprawie podanie skierowane do dr Małgorzaty Kołaczek.

Informacje o zajęciach językowych można znaleźć na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Pliki do pobrania
docx
Przedmiot fakultatywny - wniosek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na lektoraty

Zapisy dla lektoraty dla studentów II roku oraz I roku SUM w roku akademickim 2023/2024

Na drugim roku studiów I stopnia i pierwszym roku studiów II stopnia w ramach programu studiów należy zrealizować lektorat z drugiego języka, który kończy się egzaminem w semestrze letnim.

Do wyboru są język hiszpański oraz język rosyjski na poziomie A1 w wymiarze 60 h (30 h - 1 semestr, 30 h - 2 semestr). 

W przypadku języka hiszpańskiego zapisy są poprzez USOSWEB przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Terminy zapisów znajdują się na stronach USOSWEB.

Natomiast w przypadku języka rosyjskiego zapisy na zajęcia odbędą się podczas rejestracji wewnętrznej w Instytucie Studiów Międzykulturowych.

Język rosyjski będzie odbywał się we czwartki w godzinach 11.30-13.00. W tym terminie nie nie ma żadnych zajęć obowiązkowych.

Osoby zainteresowane realizowaniem języka rosyjskiego proszeni są o przesłanie e-maila na adres: grzegorz.wojtowicz@uj.edu.pl, podając imię i nazwisko, kierunek i numer albumu.

UWAGA: zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od studentów którzy mają już wpis na drugi rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

Zapisanie na lektorat jest wiążące i nie ma możliwości wypisania się z grupy. Zapraszamy do skorzystania z zajęć.