Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. hab. Wojciecha Mazura

Monografie

2019, Hawker Hurricane Mk I/Mk II, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 20, s. 61.
2019, PZL-23 Karaś, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 2, s. 59.
2019, De Havilland DH.98, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 14, s. 61.
2019, Vickers Wellington, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 11, s. 61.
2019, PZL-11, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 7, s. 61.
2019, Supermarine Spitfire Mk I/Mk II, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 9, s. 64.
2019, PZL-7a, Warszawa: Edipresse Kolekcje, seria: Samoloty Wojska Polskiego; 4, s. 59.
2018, Niebo rozwianych nadziei: zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka, seria: Societas; 112, s. 261.
2018, Sprzęt z zagranicznych zakupów z roku 1939, tom 2, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 144, s. 96.
2018, Sprzęt z zagranicznych zakupów z roku 1939, tom 1, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 132, s. 63.
2017, Lot ku burzy: Polska w przygotowaniach mocarstw Zachodu do wojny powietrznej: marzec-sierpień 1939 roku, Kraków : Księgarnia Akademicka, seria: Societas; 99, s. 328.
2017, Samoloty sanitarne, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 120, s. 63.
2017, Wodnosamolot CANT Z 506, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 105, s. 63.
2017, Projekty i prototypy samolotów bombowych i szkolnych, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 117, s. 63.
2017, Samoloty, które nie zdążyły, tom 2, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 127, s. 63.
2017, Samoloty, które nie zdążyły, tom 1, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 126, s. 63.
2016, RWD-13, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 86, s. 63.
2016, Czołg lekki Hotchkiss H35/H39, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 91, s. 63.
2016, Samoloty komunikacyjne PLL LOT, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 81, s. 63.
2016, Samolot myśliwski PZL.7, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 79, s. 63.
2015, Samolot PZL.30 Żubr, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 77, s. 63.
2015, Projekty i prototypy samolotów myśliwskich, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 73, s. 63.
2015, Samolot PWS-10, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 58, s. 63.
2015, Samolot Fokker F.VIIb-3m, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 64, s. 63.
2015, Pod wiatr: Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej (1921-1938), Kraków: Księgarnia Akademicka, seria: Societas; 89, s. 300.
2014, Samolot PWS.26, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 28, s. 61.
2014, Samolot Lublin R.XIII, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 33, s. 61.
2014, Potez XXV, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 52, s. 63.
2014, Samoloty RWD.14 i LWS.3, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 39, s. 63.
2014, Czołg Renault R35, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 47, s. 63.
2013, Samolot RWD.8, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 23, s. 63.
2013, Samolot rozpoznawczo-bombowy PZL.23 "Karaś", Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 14, s. 63.
2013, Samolot bombowy PZL.37 Łoś, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 3, s. 63.
2013, PZL.11, Warszawa: Edipresse Polska, seria: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; t. 8, s. 63.
2005, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje: scenariusze lekcji: kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 3, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wsp. Janina Mazur, s. 227.
2004, Na krawędzi ryzyka: eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa: Neriton, wsp. Marek Deszczyński, s. 455.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2020, Mission Roumaine d'Aéronautique: francuski personel i sprzęt lotniczy w Rumunii w latach 1916-1917, [w:] Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych...: skrzydła niepodległości 1918, red. Andrzej Olejko, David Mechin, Piotr Mrozowski, Zabrze, Tarnowskie Góry: Inforteditions, s. 128-158.
2020, Paryskie nauki: francuska misja wojskowa w Polsce a postępy modernizacji sił zbrojnych II Rzeczypospolitej (1919-1922), [w:] "Zanim zbudowano Gdynię...": wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Tomasz Łaszkiewicz, Przemysław Olstowski, seria: O Niepodległą i Jej Trwanie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 137-160.
2019, Generalicja i korpus oficerski Wojska Polskiego po roku 1926 w materiałach francuskiej dyplomacji i wywiadu, [w:] Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939): portrety zbiorowe i indywidualne, red. Robert Litwiński, Marek Sioma, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 109-127.
2018, Lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej w ocenach wojskowych i dyplomatów mocarstw zachodnich, [w:] 100 lat polskiego Lotnictwa Wojskowego, red. Marcin Kruszyński, Marcin Paluch, Adam Radomyski, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Lublin: przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział, Wrocław: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, s. 75-83.
2016, Oczywistość koegzystencji: relacje międzykulturowe w stolicy monarchii Władysława Jagiełły, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 109-119.
2015, Polscy attaché wojskowi jako realizatorzy polityki zbrojeniowej II Rzeczypospolitej: lata 1921-1939, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, tom 2, red. Wojciech Skóra, Paweł Skubisz, Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 121-141.
2013, Radość, smutek i walka: I Państwowe Liceum i Gimnazjum imienia Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie na przełomie pokoju i wojny (jesień 1938 r. - wiosna 1940 r.), [w:] Z Nowodworkiem przez wieki, red. Piotr Biliński, Kraków: I Liceum Ogólnokształcące im.B. Nowodworskiego pl. Na Groblach 9, s. 27-35.
2013, Polska w polityczno-wojskowej strategii państw bałkańskich, Jugosławii, Bułgarii, Grecji i Turcji (październik 1938 - październik 1939 r.), [w:] Kampania polska 1939 r.: polityka, społeczeństwo, kultura: praca zbiorowa, tom 1, red. Marek Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, s. 283-300.
2013, Stara-nowa wojna w ponowoczesnym świecie początków XXI wieku: perspektywa kulturowa, [w:] Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, red. Magdalena Banaszkiewicz, Joanna Dziadowiec, seria: Societas; 65, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 63-70.
2012, Cyfrowe re-wizje przeszłości: jak wygrać kampanię wrześniową, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom 3, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-177.
2011, Historyczne fora dyskusyjne: społeczne tworzenie dyskursu o przeszłości w przestrzeni komunikacyjnej Internetu, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom 1, red. Piotr Biliński, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-182.

Artykuły naukowe

2020, "Jedenastka": konstrukcja i re-konstrukcje pamięci samolotu-symbolu, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(7), s. 165-182.
2017, Zanim ruszyły czołgi: francuska broń pancerna u progu II wojny światowej (wybrane aspekty), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, tom 19(69), nr 1(259), s. 45-66.
2017, Offensive pour la Pologne?: wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna-lato 1939 roku), „Kwartalnik Historyczny”, tom 124, nr 4, s. 699-731.
2016, II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych działań lotniczych przeciw Niemcom (1921-1939), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, tom 17(68), nr 2-3(256-257), s. 201-221.
2014, Jeszcze raz o rumuńskim rajdzie polskich myśliwców w 1933 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 3, s. 203-208.
2013, Droga do Rambouillet: zabiegi o francuski kredyt zbrojeniowy na modernizację Wojska Polskiego (jesień 1935 - jesień 1936), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 2, s. 29-52.
2013, Jeśli nie zdarzy się cud... Brytyjskie elity wojskowe wobec szans polskiej obrony (wiosna-lato 1939 roku), „Poligon”, nr 1, s. 74-80.
2013, Broń ostatniej szansy: zagraniczne zakupy sprzętu wojskowego dla armii II Rzeczypospolitej wiosna-lato 1939 r., „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, nr 14, s. 143-164.
2012, Zdrajcy z Londynu: armia brytyjska a koncepcje wojskowej pomocy dla Polski we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 2, s. 43-74.
2012, Prezentacje i próby pistoletu Vis w Jugosławii (1932-1936), „Poligon”, nr 2, s. 72-76.
2012, Po obu stronach lustra: polskie zabiegi o zakup czołgów we Francji w świetle archiwaliów polskich i francuskich (1936-1939), „Poligon”, nr 1, s. 72-80.
2012, Samolot liniowy Potez XXV w polskim lotnictwie wojskowym, „Lotnictwo”, nr 1, s. 80-89.