Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Renaty Hołdy

Monografie

2019, Nad Dłubnią: monografia Gminy Michałowice: układy przestrzenne, architektura, sztuka i etnografia, Michałowice : Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, s. 319, współautor Bogusław Krasnowolski.
2008, „Dobry władca”: studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 198.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2020, Cesarzowa Elżbieta (Sisi): kobieta obok polityki?, [w:] Kobiety w polityce: sfera publiczna, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 207-232.
2019, Dziedzictwo kulturowe w aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 127-144.
2018, Druki religijne z oficyny wydawniczej Nowackich w Mikołowie, [w:] Tematyka religijna Górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku: studia i materiały, red. Jerzy Myszor, seria: Źródła do dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku; Nr 22, Katowice: Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, s. 77-108.
2017, Czarownice a ugarycki kult boga z rogami: popularne transformacje mitu, [w:] Czarownice: studia z kulturowej historii fenomenu, red. Adam Anczyk, Julia Doroszewska, Karolina Hess, Katowice: Wydawnictwo Sacrum, s. 165-174.
2016, Popularne uroki monarchii, [w:] Monarchia: alternatywa, mit, anachronizm, red. Ryszard Kantor, Renata Hołda, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 233-255.
2012, Charakter narodowy: o przydatności pojęcia, [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy?: antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta, Renata Hołda, Ryszard Kantor, seria: Prace Monograficzne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 121-131.
2012, Bibliografia prac Profesora Ryszarda Kantora za lata 1974-2012 (wybór), [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury…. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Tadeusz Paleczny, Renata Hołda, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 33-53.
2012, Ciekawość świata… O zainteresowaniach naukowych Profesora Ryszarda Kantora, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury…. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Tadeusz Paleczny, Renata Hołda, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 13-17.
2012, Wojna 1920 roku we współczesnym dyskursie pamięci, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury..., red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 247-261.
2011, Władza śmiechu, [w:] Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. Ryszard Kantor, Tadeusz Paleczny, Magdalena Banaszkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 175-184.
2011, Ciało a "usposobienie duchowe": o fizjognomice antropologicznie, [w:] Kulturowe emanacje ciała, red. Monika Banaś, Katarzyna Warmińska, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-57.

Artykuły naukowe

2020, "Jesteście w naszej pamięci": polskie murale jako nośniki pamięci i popularna forma patriotyzmu, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(7), s. 47-64.
2020, Niebezpieczne dzieło sztuki: tęcza w przestrzeniach miejskich Warszawy, „Journal of Urban Ethnology”, tom 18, s. 137-154.
2019, Między biologią a kulturą: atrakcyjność fizyczna w badaniach międzykulturowych, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(5), s. 187-207.
2018, Między historią a projektem: polskie narodowe święto niepodległości jako wydarzenie publiczne i rytuał, „Ethnologia Europae Centralis”, nr 15, s. 113-130.
2016, Jedność i różnica w badaniach międzykulturowych, „Journal of Urban Ethnology”, tom 14, s. 9-28.
2015, Miasto jako przestrzeń performansu kulturowego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 15, s. 129-142.
2015, Modrzejówka: osiedle robotnicze w centrum Krakowa, „Journal of Urban Ethnology”, tom 13, s. 67-82.
2014, Sub specie ludi: Johan Huizinga i jego koncepcja zabawy, „Zabawy i Zabawki”, tom 12, s. 12-29.
2014, Czytanie Twierdzy Kraków, „Journal of Urban Ethnology”, tom 12, s. 25-40.
2013, Michał Federowski (1853-1923), „Zabawy i Zabawki”, tom 11, nr 1-4, s. 163-193.
2013, Bibliografia prac prof. zw. dra Ryszarda Kantora: wybór, „Zabawy i Zabawki”, tom 11, nr 1-4, s. 55-83.
2013, Pomniki w mieście: pogranicza pamięci i historii, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 13, s. 57-72.
2013, Druki religijne z oficyny wydawniczej Teofila Nowackiego w Piekarach Śląskich, „Literatura Ludowa”, tom 57, nr 6, s. 15-33.
2013, Henryk Biegeleisen (1855-1934), „Zabawy i Zabawki”, tom 10, nr 1-4, s. 160-170.
2013, Boże Ciało: święto, ceremonia i performans, „Journal of Urban Ethnology”, tom 11, s. 61-75.
2012, Aleksander Saloni (1866-1937), “Zabawy i Zabawki”, tom 9, s. 285-292.
2012, Cultural ambivalence in anthropological study of politics: the legend of Joseph Piłsudski, “Ethnologia Polona”, tom 31/32, s. 57-72.
2012, Krasnoludki i krasnale: o gipsowym kiczu i potrzebie bajki, „Zabawy i Zabawki”, tom 9, nr 1-4, s. 9-22.
2012, Galicia: borderland, history and myth, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, tom 4, nr 1, s. 93-105.
2012, Region i regionalizm w badaniach profesora Ryszarda Kantora, „Małopolska”, tom 14, s. 11-23.

Redakcje naukowe

2016, Monarchia: alternatywa, mit, anachronizm, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Ryszard Kantor, Renata Hołda.
2012, Kim jestem? Kim jesteśmy?: antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, seria: Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta, Renata Hołda, Ryszard Kantor.
2012, Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Tadeusz Paleczny, Renata Hołda.