Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Karoliny Golemo

Monografie

2022, Spaces of Diversity? Polish Music Festivals in a Changing Society, Jagiellonian University Press, Kraków, edited by Karolina Golemo, Marta Kupis.  
2022, Remaking Culture and Music Spaces. Affects, Infrastructures, Futures,  London: Routledge, edited by  J. Woodward, J. Haynes, P. Berkers, A. Dillane and K. Golemo. 
2019, Włochy. Mozaika kultur, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019. (współautorstwo z Agnieszką Małek)
2013, Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 259.
2010, Obraz Polski i Polaków we Włoszech: poglądy, oceny, opinie, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 363.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2024, Multicultural mosaic as a strength. Portugal, In:  Universities and Non-Governmental Organisations. A Comparative European Study of the Potential for Civil Society Collaboration, red. M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek, Routledge.
2022, Experimenting with adulthood in the time of pandemic: The 18th edition of the Sacrum Profanum festival in Cracow. In:  I. Woodward, J. Haynes, P. Berkers, A. Dillane and K. Golemo (eds) Remaking Culture and Music Spaces. Affects, Infrastructures, Futures. London: Routledge, pp. 165-178.
2022, The EtnoKrakow Festival: Encounters at the Crossroads of Cultures. In: K.Golemo, M. Kupis (eds), Spaces of Diversity? Polish Music Festivals in a Changing Society, Jagiellonian University Press, Kraków 2022, pp. 119-145. 2019, Le rimesse sociali portate dai professional all’estero: il caso della Polonia, [w:] L’Europa dei talenti: migrazioni qualificate dentro e fuori l’Unione Europea, red. Benedetto Coccia, Antonio Antonio, Rzym: Centro Studi e Ricerche IDOS, s. 113-123.
2019, Social remittances brought by professionals abroad: the case of Poland, [w:] L'Europa dei talenti: migrazioni qualificate dentro e fuori l'Unione Europea = Europe of talents: qualified migrations inside and outside the European Union, red. Antonio Ricci, Benedetto Coccia, Roma: Istituto di studi politici S. Pio V: IDOS, s. 109-118.
2019, Współpraca organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych w obszarze inicjatyw kulturalnych i społeczno-obywatelskich: przypadek Portugalii, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 293-329.
2015, O dwóch Galicjach: z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłę, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 225-249.
2015, Galicja for ever: nostalgiczny sen o utraconej Arkadii, moda na monarchię czy atrakcja turystyczna?, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 141-223.
2014, Wprowadzenie: polonia włoska, polska diaspora, imigracja, [w:] Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej, Londyn: Polski Ośrodek Naukowy UJ, s. 7-12.
2014, Rzymscy Polacy, Polscy Rzymianie, Europejczycy? Dzieci polskich imigrantów w wielokulturowym Wiecznym Mieście, [w:] Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej, Londyn: Polski Ośrodek Naukowy UJ, s. 169-194.
2014, Venturesome, mysterious, isolated: the image of Chinese immigrants in Italian Mass Media, [w:] Media in China, China in the media: processes, strategies, images, identities, red. Adina Zemanek, seria: Chińskie Drogi, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 163-177.
2013, Społeczno-kulturowa krucjata "Indignados" w sieci i na ulicach: o co walczą i jak się komunikują hiszpańscy Oburzeni?, [w:] Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, s. 187-204.
2013, Trydent-Górna Adyga: alpejski świat na styku kultury łacińskiej i germańskiej, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, seria: Societas-Księgarnia Akademicka; 72, red. Karolina Golemo, s. 99-121.
2013, Imigrant w nowej roli: przedsiębiorczość imigrancka a zmiany społeczno-kulturowe we współczesnych Włoszech, [w:] Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, red. Monika Banaś, Joanna Dziadowiec, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 173-189.
2013, Berlusconizm, czyli o włoskich kłopotach z kulturą polityczną w epoce Silvio Berlusconiego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 119-140.
2013, G2: pokolenie "nowych Włochów" pomiędzy kulturami, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 207-228.
2013, Extracomunitari i clandestini: elementy obrazu imigrantów we włoskich mediach i społeczeństwie, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 193-206.
2013, Zielone słońce Alp: Padania : między mitem a rzeczywistością, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 73-96.
2013, Dolina Aosty: alpejskie pogranicze włosko-francuskie ze śladami niemieckości, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 123-141.
2013, Włoskie zjednoczenie i "dwie Italie": tradycyjny podział na Północ i Południe oraz jego współczesne konsekwencje, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 72, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 29-50.
2012, Medialna zabawa w epoce Berlusconiego: włoska telewizja między rozrywką a polityką, [w:] Kultura zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 185-207.
2012, Veline, vallette, letterine: kobiecość ozdobna we włoskich programach telewizyjnych, [w:] Medialny obraz rodziny i płci, red. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-139.
2012, Obraz Polski w kontekście problematyki unijnej we włoskiej prasie (w okresie jesień 2006 - wiosna 2007), [w:] Polska w mediach, media w Polsce, red. Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-112.
2012, Polska i jej miejsce w Europie w myśli Giuseppe Mazziniego i Adama Mickiewicza, [w:] Polskie widzenie Europy: historia i współczesność, red. Wojciech Józef Burszta, Joanna Nowak, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 59-75.
2011, Papież Polak a polscy imigranci we Włoszech: kilka spostrzeżeń na temat oddziaływania Jana Pawła II na sytuację Polaków i ich odbiór w Wiecznym Mieście, [w:] W murach Wiecznego Miasta: między państwem a Kościołem, red. Monika Łukasik, Dawid Mickiewicz, Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 245-260.

Artykuły naukowe

2023, Sound, Image, Performance. The 2020 Sacrum Profanum Festival Between Real and Virtual Space, Musica Iagellonica, 14.
2023, Exploring and Emphasising Women’s Voices at Sacrum Profanum Festival in Krakow,  “Muzikologija/Musicology”, 35.
2023, Decolonizing Memory and Spaces: Contemporary Narratives about Portugal’s Colonizing Past, “ Politeja” 3/84. 2022, Hybrid festivals: Challenges facing Cracow’s festival scene in times of pandemic, “Kultura i Społeczeństwo”, 66(3), s. 117-141 (współautorka: Marta Kupis)
2022, Nowi Portugalczycy? Afrodescendentes i ich miejsce w społeczeństwie,  „Politeja” 19, s. 7-29
2021, Lizbona afrykańska. Trudne dziedzictwo, relacje postkolonialne i międzykulturowe wyzwania, „Politeja”, 5(74), s. 24–40.
2020, Migration and art: introductory remarks, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 3(177), s. 7-10.
2020, Migrant musicians: transnationality and hybrid identities expressed through music, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 3(177), s. 113-125.
2019, Lizbona - miasto zawłaszczone: do kogo należy dzisiaj portugalska stolica?, „Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 85-109.
2019, Music without borders: portuguese fado in a multicultural space, „Politeja”, tom 16, nr 1(58), s. 423-444.
2017, Nowi Katalończycy: tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantów w Barcelonie, „Pogranicze”, tom 19, s. 123-167.
2017, Muzyka w relacjach międzykulturowych, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(1), s. 197-218.
2016, Zwiedzanie dźwiękami: muzyczne podróże po Lizbonie, „Folia Turistica”, nr 39, s. 171-198.
2015, On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 46, s. 23-45.
2015, Vom Galicien an der Atlantikküste nach Galizien in Kleinpolen, “Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, tom 6, s. 171-194.
2015, Muzyka jako droga do samookreślenia w wielokulturowym świecie: odnajdywanie tożsamości i reinterpretowanie tradycji poprzez muzykę, na przykładzie twórczości portugalskich artystek pochodzenia kabowerdeńskiego, „Politeja”, nr 3(35), s. 313-331.
2014, Z ziemi polskiej do włoskiej, „Dialog = Pheniben”, nr 13, s. 98-105.
2014, Indignados en España e Indecisos en Polonia: la inspiración española en el contexto polaco y el fracaso de la protesta en el país de "Solidarność", “Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación”, tom 13, nr 25, s. 73-95.
2014, Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu: reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 44, s. 46-66.
2014, Zielone ludy Padanii: plemienne fantazje i ekonomiczne interesy włoskich separatystów, „Politeja”, nr 5(31), s. 433-458.
2013, Donne con le armi: l'immagine del brigantaggio femminile nella letteratura e nei discorsi popolari italiani : alcuni esempi, “Mediterraneum”, nr 1, s. 1-21.
2013, Przemiany obrazu Polski i Polaków we Włoszech, „Polonia Włoska”, nr 3-4 (68-69), s. 40-44.
2013, La politica come spettacolo: le nuove strategie di comunicazione politica in Polonia per le parlamentari del 2011, “Comunicazionepuntodoc”, nr 8, s. 267-292.
2012, Music as an integrative element in immigrant communities: the Orchestra di Piazza Vittorio, an intercultural community initiative in Rome, “Culture Management = Kulturmanagement = Zarządzanie Kulturą”, tom 5, nr 5, s. 47-59.
2012, Entre el poder y el espectáculo: nuevas dimensiones de la cultura política en Polonia, “Documentos de Trabajo Seminario Permanente de Ciencias Sociales”, nr 7, s. 1-36.
2011, Z problemów polskiej imigracji we Włoszech po drugiej wojnie światowej, „Przegląd Polsko-Polonijny”, nr 1, s. 97-114.

Redakcje naukowe

2020, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 4(178), red. Karolina Golemo, Agnieszka Małek.
2015, „Politeja”, nr 8(31/2), red. Wawrzyniec Konarski, Karolina Golemo, Małgorzata Kołaczek.
2014, Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanovič.