Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. hab. Franciszka Czecha

Monografie

2015, Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków: Nomos, s. 289.
2010, Koszmarne scenariusze: socjologiczne studium konstruowania lęku w dyskursie globalizacyjnym, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 190.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2021, The status of global studies and transformations in the social sciences, [w:] Interpreting globalization: Polish perspectives on culture in the globalized world, red. Leszek Koczanowicz, Piotr Jakub Fereński, Joanna Panciuchin, seria: Value Inquiry Book Series, vol. 361, Leiden: Brill Rodopi, s. 21-37.
2019, Separatyzm w państwach postkolonialnych: przypadek Filipin i próba generalizacji, [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka, red. Zdzisław Mach, Joanna Kurczewska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 425-448.
2019, Badania nad współpracą uczelni wyższych i organizacji pozarządowych: stan badań i kwestie metodologiczne, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 191-209.
2019, Dobre praktyki współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii, [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 331-357.
2016, Solidarity as people power: similarities and differences of the democratic revolutions in Poland and the Philippines, [w:] In freedom, in solidarity: civil Resistance in Poland and the Philippines 1980-1990, red. Clarinda E. Calma, Kraków: Stowarzyszenie Język, Kultura i Polityka, Manila: Language, Culture and Politics Association, s. 15-26.
2016, Doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w świetle danych uzyskanych w ramach wywiadów jakościowych, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Franciszek Czech, Leszek Korporowicz, Andrzej Porębski, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 229-253.
2016, Wiara uwikłana w politykę: rola religii w konflikcie separatystycznym na południu Filipin, [w:] Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, tom 2, red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 253-274.
2016, Doświadczanie wspólnoty międzykulturowej: charakterystyka uczestników Światowych Dni Młodzieży w oparciu o dane uzyskane za pomocą badań ankietowych, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 255-280.
2014, Evolution of conflict in the South of the Philippines, [w:] Asia in the 21st century: conflicts and disputes, red. Łukasz Ho Thanh, Przemysław Łonyszyn, seria: Bibloteka Azji i Pacyfiku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 64-84.
2014, Teorie teorii spiskowych: esej bibliograficzny, [w:] Struktura teorii spiskowych: antologia, red. Franciszek Czech, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 233-245.
2014, Globalni Filipińczycy, czyli o związkach procesów globalizacyjnych i narodowotwórczych, [w:] Lokalne, narodowe i inne...: księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, red. Piotr Binder, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 349-362.
2014, Incydent w Sabah: stosunki republiki Filipin z Malezją w kontekście historii Sułtanatu Sulu, [w:] Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, red. Joanna Marszałek-Kawa, seria: Biblioteka Azji i Pacyfiku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 260-273. 
2013, Separatyzm islamski na Filipinach po 11 września 2001 roku, [w:] Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, red. Monika Banaś, Joanna Dziadowiec, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 65, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 71-86.
2013, Dryfujący Barangay: konfiguracja kultury politycznej Filipin, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 223-240.
2012, Geneza i rozwój muzułmańskiego ruchu separatystycznego na południu Filipin, [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, red. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 260-283.
2011, Żelazna dama z Filipin?: próba podsumowania prezydentury Glorii Macapagal-Arroyo, [w:] Strategie w polityce azjatyckiej: rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 306-329.

Artykuły naukowe

2020, Mit Magdalenki i media społecznościowe: o popularności narracji spiskowych, zanim stały się modne w Internecie, „Czas Kultury”, tom 36, nr 3(206), s. 87-94.
2019, Saturation of the media with conspiracy narratives: content analysis of selected Polish news magazines, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 151-171.
2018, Conspiracy theories are not only for election losers: anti-system parties and conspiratorial distrust in Poland, “Polish Political Science Yearbook”, tom 47, nr 4, s. 663-675.
2016, Klany, media i siła ludu, „Znak”, tom 68, nr 4(731), s. 36-43.
2016, Od teorii krytycznej do krytycznych obywateli: wprowadzenie, „Władza Sądzenia”, nr 10, s. 3-6.
2016, Podejrzliwi obywatele: narracje spiskowe jako element krytycznej kultury politycznej w Polsce, „Władza Sądzenia”, nr 10, s. 53-72.
2014, Kultura Głuchych, „Znak”, tom 66, nr 10(713), s. 40-47.
2013, Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych, „Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History – Globalization”, nr 14, s. 49-68.
2012, E pluribus unum: Glosa do artykułu Adama Nobisa, „Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History – Globalization”, nr 11, s. 127-132.
2012, Strach w epoce późnej nowoczesności, „Politeja”, nr 1(19), s. 493-510.
2011, Nawet paranoik ma realnych wrogów, „Znak”,  tom 63, nr 12(679), s. 27-32. 
2011, Indeksy globalizacji: atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych, „Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History – Globalization”, nr 10, s. 41-59.

Redakcje naukowe

2019, Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka.
2019, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 2(6), red. Ewa Kamińska, Franciszek Czech.
2017, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(1), red. Monika Banaś, Franciszek Czech.
2016, „Władza Sądzenia”, nr 10, red. Franciszek Czech, Karolina Messyasz.
2014, Struktura teorii spiskowych: antologia, red. Franciszek Czech, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
2014, „Politeja”, nr 5(31/1), red. Wawrzyniec Konarski, Franciszek Czech, Jakub Kościółek.