Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Elżbiety Wiącek

Monografie

2015, Semiotyczna mapa Małopolski, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 596.
2004, Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego, Kraków: Rabid, s. 286.
2001, Mniej uczęszczane ścieżki do raju: o filmach Jima Jarmuscha, Kraków: Rabid, s. 140. 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Kino irańskie we władzy ajatollahów, [w:] Kino końca wieku, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, seria: Historia Kina; tom 4, Kraków: Universitas, s. 641-692.
2019, Ciało: najtrwalszy bastion lokalizacji sztuki, [w:] Czarny Zakład = Exit the Void, red. Weronika Plińska, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 19-28.
2019, Dezintegracja kontrolowana: wymiar apoptozy, [w:] Zakłócenia: apoptoza, red. Małgorzata Wielek-M, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 5-9.
2017, Amerykańskie sufrażystki i Irokezi, czyli historia o tym, jak kontakty międzykulturowe ze społecznością indiańską zainspirowały ruch o równouprawnienie kobiet w USA, [w:] Kobiety w polityce, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 1, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 163-181.
2015, Model dysjunkcji w krajobrazach Riwiery Tureckiej, [w:] Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch. Michał Gulik, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 135-145.
2015, Małopolska tradycja zaklęta w smakach i zapachach, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 411-456.
2015, Semiotyka: tradycja i współczesność, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 15-56.
2015, Korale, góry i obwarzanki: Małopolska o sobie samej, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 59-138.
2015, Galicja for ever: nostalgiczny sen o utraconej Arkadii, moda na monarchię czy atrakcja turystyczna? [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 141-223.
2015, Iran, [w:] Kino epoki nowofalowej, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, seria: Historia Kina; tom 3, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 1307-1322.
2015, Where is Anna? what happened to Elly?: Asghar Farhadi rewrites and re-veils Michaelangelo Antonioni, [w:] Studies on the Iranian World, tom 2, red. Anna Krasnowolska, Renata Rusek-Kowalska, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 277-288.
2015, Małopolskie wesela: konsumpcja znaków, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 355-410.
2015, Znaki ludzkich losów, znaki historii: cmentarz Rakowicki: nekropolia symboli, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 511-559.
2015, Old symbol in contemporary culture: turkish evil eye bead: from ancient amulets to commercial gifts, [w:] Symbols of contemporary culture, red. Elżbieta Wiącek, Monika Banaś, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 15-22.
2015, Pluszowe smoki, papalia, ciupagi i Żyd z pieniążkiem: tendencje w przemyśle pamiątkarskim na obszarze Małopolski, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 457-497.
2015, Góralszczyzna, góralskość: konstruowanie i funkcjonowanie podhalańskiego mitu, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. Elżbieta Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 251-354.
2013, Poverty: Spécialité de la maison of Polish cinema? Strategies and ideology in the representations of the economic crises in the films of Polish directors after the democratic transition (1989) until present, [w:] IMAGES (II) Images of the Poor: The Conference Proceedings, red. Veronika Bernard, Serhan Oksay, seria: Etnologie Antropology; 52, Zürich Berlin Münster: LIT, s. 173-185.
2013, Nowy konsumeryzm i kultura "shōjo": obraz współczesnej Japonii w twórczości Banany Yoshimoto, [w:] Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, red. Monika Banaś, Joanna Dziadowiec, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 137-152.
2012, Works of Olga Tokarczuk: postmodern aesthetics, myths, archetypes and femine touch, [w:] Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, red. Urszula Chowaniec, Ursula Phillips, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, s. 171-191.
2012, Nikt nie rodzi się mężczyzną, lecz się nim staje… Spektakl męskości jako element tradycji albańskiej, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 177-190.
2012, Razanne, Sara, Fulla, Dżamila... Lalka polem walki i nośnikiem muzułmańskiego stylu życia na obszarze Bliskiego Wschodu, [w:] Kultura Zabawy, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 227-241.
2012, Żegnaj moja wiosko… Pamięć o Machowie i kulturze lasowiackiej w twórczości Marii Kozłowej, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, seria: Tradycja dla Współczesności: ciągłość i zmiana; 6, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 183-201. 
2012, Na fali "Bananomanii": historie nie tylko kuchenne, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. Krzysztof Loska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 199-220.
2012, Reprezentacje rodziny w nowym kinie tureckim – między tradycyjną obyczajowością a (po)nowoczesnością, [w:] Medialny obraz rodziny i płci, red. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 141-158.
2011, Smok smokowi nierówny: niezwykłe dzieje Smoka Wawelskiego: od mitycznego ucieleśnienia chaosu do pluszowej maskotki, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej: studia i szkice kulturoznawcze, tom 1, red. Piotr Biliński, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 119-137.
2011, Ciało jako tworzywo sztuki: rytuały Mariny Abramović, [w:] Kulturowe emanacje ciała, red. Monika Banaś, Katarzyna Warmińska, seria: Varia Culturalia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 107-118.

Artykuły naukowe

2020, Transnational dimensions of Iranian cinema: "accented films" by Mohsen Makhmalbaf, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 46, nr 3(177), s. 61-84.
2019, The rhetoric of the "March of Independence" in Poland (2010-2017) as the answer for the polic y of multiculturalism in EU and the refugee crisis, “Politeja”, tom 16, nr 4(61), s. 149-166.
2019, Między pamięcią a historią: animowana rewolucja irańska, „Between memory and history: animated Iranian revolution”, tom 41, nr 105-106, s. 168-187.
2015, Zaprzysiężone dziewice, „Dialog = Pheniben”, nr 15, s. 96-101.
2015, Die Wiedergeburt von Galizien: nostalgischer Traum eines verlorenen Arkadiens oder Verkaufsprodukt?, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, tom 6, s. 132-151.
2014, Kultura Głuchych, „Znak”, tom 66, nr 10(713), s. 40-47.
2014, Łapacz snów, „Dialog = Pheniben”, nr 16, s. 26-37. 
2014, Małopolska: produkt zakodowany, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 39-70.
2014, "A po zawoju na głowie każdy stan poznać": etniczność jako czynnik modelujący kody komunikatywne w "Podróżach i poselstwach polskich do Turcyi [...]" Erazma Otwinowskiego, „Politeja”, nr 5(31/1), s. 153-172.
2013, "The Orient" in Global Cultural Flow: the case of Turkish Riviera, “Art Inquiry”, tom 15(24), s. 153-182.
2013, In the labirynth of memory: images of Warsaw Uprising of 1944, “Journal of Urban Ethnology”, tom 11, s. 85-103.

Redakcje naukowe

2015, Semiotyczna mapa Małopolski, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Elżbieta Wiącek.
2015, Symbols of contemporary culture, Kraków: Księgarnia Akademicka, red. Monika Banaś, Elżbieta Wiącek.