Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. hab. Dariusza Jurusia, prof. UJ

Monografie

2014, Dzieje własności prywatnej: od starożytności do współczesności, Warszawa: Fijorr Publishing Company, s. 301.
2012, W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu: w perspektywie rothbardowskiej koncepcji własności, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 322.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2020, Koncepcja nierówności A. Sena, [w:] Prawa człowieka i zrównoważony rozwój: konwergencja czy dywergencja idei i polityki, red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, seria: Monografie Prawnicze, Warszawa: C.H Beck, s. 99-109.
2020, Etyka troski jako feministyczna krytyka kantyzmu, utylitaryzmu i liberalizmu, [w:] Kobiety w polityce: sfera publiczna, red. Monika Banaś, seria: Cultura in Spectro; 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 13-30.
2019, Prawa człowieka a prawa własności, [w:] Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo: osiągnięcia i wyzwania: w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, seria: Monografie Prawnicze, Warszawa: C.H Beck, s. 25-36.
2019, Godność człowieka w kontekście ekonomicznych i socjalnych praw człowieka, [w:] Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, red. Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 124, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 175-178.
2017, O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej, [w:] Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji, red. Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 48-58.
2017, W obronie granic w kulturze współczesnej, [w:] Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 31-43.
2016, Alternatywne ekonomie Oświecenia, [w:] Znaczenie filozofii Oświecenia: człowiek wśród ludzi, red. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 357-368.

Artykuły naukowe

2019, Koncepcja zdolności Marty C. Nussbaum, „Roczniki Filozoficzne”, tom 67, nr 8, s. 53-71.
2019, Contemporary liberal concepts of property, “Geopolityka, przestrzeń, własność”, nr 25, s. 87-111.
2017, O formie w architekturze, „Studia z Historii Filozofii”, tom 8, nr 4, s. 147-159.
2016, Is classical liberalism the source of libertarianism?, “Res Publica”, tom 19, nr 2, s. 437-458.
2016, Left and Right Libertarianism, “Kultura i Edukacja”, nr 2(112), s. 91-101.
2015, Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski?, „Roczniki Filozoficzne”, tom 63, nr 2, s. 187-206.
2015, Czy istnieje etyka libertariańska?, „Filo-Sofija”, tom 15, nr 29, s. 167-176.

Redakcje naukowe

2018, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 2(4), red. Monika Banaś, Dariusz Juruś.
2017, Ulice, centra, peryferie, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, red. Stanisław Hryń, Dariusz Juruś.