Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Barbary Weżgowiec

Monografie

2019, Pisarz i miasto: Gdańsk w prozie Stefana Chwina, Kraków: Księgaria Akademicka, s. 476.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2015, Miasto i pisarz: spotkanie z Gdańskiem w prozie Stefana Chwina (od miasta-bohatera do duchowej autobiografii), [w:] Nowe poetyki miejskie: z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 90-103.
2015, Chwin i Gdańsk: o relacjach między miastem i pisarzem, [w:] Miasto jako przestrzeń twórców, red. Anna Grochowska, Malwina Mus, seria: Ścieżkami Pisarzy; tom 2, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 93-109.
2013, Między obcością i bliskością: o Gdańsku z perspektywy rzeczy: wokół prozy Huellego i Chwina, [w:] Monolog, dialog, transfer: relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, red. Mirosława Zielińska, Marek Zybura, Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991, s. 111-128.
2010, Przez pryzmat prozy: Huellego i Chwina spotkanie z obcością: refleksje o Gdańsku, [w:] Miasto: między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, red. Magdalena Banaszkiewicz, Franciszek Czech, Piotr Winskowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 289-305.

Artykuły naukowe

2020, "Zaczyna się od domu": o budowaniu pamięci miejsca w powieściach Olgi Tokarczuk ("Dom dzienny, dom nocny") i Ewy Kujawskiej ("Dom Małgorzaty"), „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, nr 1(7), s. 27-46.
2012, Fabryka pamięci: o konfrontowaniu się z przeszłością w wystawie "Kraków - czas okupacji 1939-45", „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, tom 62, s. 211-229.
2010, "O mieście, którego nie ma", czyli Wrocław w kryminalnych powieściach Marka Krajewskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny”, nr 1(1), s. 124-139.