Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr Anny Dudy

Monografie

2020, Turysta wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", s. 255.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, To be a S.T.A.L.K.E.R. on architecture, computer games and tourist experience in the Chernobyl Exclusion Zone, [w:] Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities, red. Maria Gravari-Barbas, Nelson Graburn, Jean-Francois Staszak, London-New York: Routledge, s. 197-210.
2018, Wskaźnik mrocznych atrakcji Philipa Stone'a: sztuczny podział, czy skuteczne narzędzie badawcze?, [w:] Sztuka podróżowania, czyli Turysta w świecie kultury, red. Elżbieta Nieroba, Anna Kopczak-Wirga, seria: Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 145-157.
2017, Pokoleniowa trauma czy wpływ postapokaliptycznych wizji kultury popularnej?: o motywacjach polskich turystów wyjeżdżających do Czarnobyla, [w:] Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. Iwona Boruszowska, Katarzyna Glinianowicz, Aleksandra Grzemska, Paweł Krupa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 159-167.

Artykuły naukowe

2019, Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 27-44.
2017, The Chernobyl Exclusion Zone as a tourist attraction: reflections on the turistification of the Zone, “Folia Turistica”, nr 44, s. 145-169.
2017, Czarnobyl w strefie postpamięci: o narracji przewodnickiej Aleksandra Siroty: "Mera" Prypeci, „Politeja”, nr 2(47), s. 201-213.