Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

pracowników ISM UJ

Web Content Display Web Content Display

Publikacje dr. hab. Andrzeja Porębskiego, prof. UJ

Monografie

2010, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: Varia Culturalia, s. 238.
1991, Europejskie mniejszości etniczne: geneza i kierunki przemian, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 178.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2020, Zagrożenia dla bezpieczeństwa Szwajcarii w optyce prawicowego portalu Schweizerzeit.ch, [w:] Jedność w różnorodności: społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo: konteksty szwajcarskie, red. Barbara Wiśniewska-Paź, seria: Bezpieczeństwo a Edukacja, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 197-210.
2019, Szkolnictwo wyższe jako partner trzeciego sektora: opinie ekspertów na temat sytuacji w Polsce, [w:] Wspólpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 233-262.
2017, Jagiellonian values in the Freiburg Declaration of Cultural Rights, [w:] Jagiellonian ideas towards the challenges of modern times, red. Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, Małgorzata Stefanovič, Paweł Plichta, Kraków: Jagiellonian Library, s. 53-65.
2016, Doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w świetle danych uzyskanych w ramach wywiadów jakościowych, [w:] Mosty nadziei: jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Franciszek Czech, Leszek Korporowicz, Andrzej Porębski, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 229-253.
2014, Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany, [w:] Naturalnie neutralna: polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej w XXI wieku, red. Agnieszka Nitszke, Kraków: KON Tekst, s. 39-54.
2012, Tożsamość narodowa Szwajcarów: historia i teraźniejszość, [w:] Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, red. Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", s. 273-285.
2012, Narodowe ambicje Retoromanów, [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy?: antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości: praca zbiorowa, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta, Renata Hołda, Ryszard Kantor, seria: Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 446-455.
2012, Zróżnicowanie religijne Szwajcarii: problem muzułmanów, [w:] Polityka wielokulturowości a migracje, red. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Andrzej Sadowski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 55-69.
2012, Współczesna Szwajcaria w perspektywie transnarodowej, [w:] Niemcy, Austria, Szwajcaria: wyzwania z przełomu XX/XXI wieku, red. Ernest Kuczyński, Michał Tomczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 210-217.
2012, Różnorodność kulturowa i wzajemne zrozumienie kultur, [w:] Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne: podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, red. Piotr Trzepacz, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 293-308.
2012, Pomiędzy domem a nie-miejscem: niektóre aspekty socjologii przestrzeni, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury..., red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, seria: Societas; 43, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 299-307.

Artykuły naukowe

2019, Röstigraben: językowa fosa w poprzek Szwajcarii, „Politeja”, nr 1(58), s. 173-188.
2015, Instytucjonalne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej (na przykładzie historycznej analizy zmian w szwajcarskich instytucjach federalnych), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, tom 7, nr 2, s. 139-148.
2015, Polemika do tekstu Mirosława Matyi "Mniejszości narodowe w szwajcarskim systemie demokracji bezpośredniej", „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 41, nr 1(155).
2014, Różnice w postrzeganiu przestrzeni domowej i zewnętrznej między osobami z rodzin wielodzietnych i rodzin z jedynakami, „Pogranicze”, tom 24, s. 151-165.
2013, "Narodowe" w przestrzeni dnia codziennego: szkic badawczy, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, tom 39, nr 1(147), s. 165-173.

Redakcje naukowe

2019, „Politeja”, nr 1(58), red. Andrzej Porębski, Małgorzata Stefanowicz.
2016, World Youth Days: a testimony to the hope of young people, Kraków: Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, red. Józef Stala, Andrzej Porębski.