Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obszary badawcze

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj

Web Content Display Web Content Display

Obszary badawcze

Problematyka wielokulturowości:

 • Teoria i praktyka wielokulturowości
 • Zjawiska i procesy asymilacji, akulturacji i adaptacji grup napływowych do społeczeństw przyjmujących
 • Procesy integracyjne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo
 • Polityka migracyjna krajów europejskich
 • Polityka migracyjna UE
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Zjawiska panetniczności w Stanach Zjednoczonych
 • Romowie w Polsce i Europie

Zarządzanie społeczeństwami wielokulturowymi:

 • Typy pluralizmów etnicznych i rasowych
 • Zróżnicowanie rasowe i etniczne w procesach narodowotwórczych USA, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
 • Wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
 • Zarządzanie wielokulturowością na przykładzie krajów nordyckich
 • Stosunki polsko-irlandzkie w Stanach Zjednoczonych: ewolucja nacjonalizmu etnicznego
 • Stosunki brytyjsko-irlandzkie w perspektywie historycznej i współcześnie
 • Relacje mniejszość/większość na przykładzie Romów w Polsce
 • Konflikty etnopolityczne w Europie

Komunikacja międzykulturowa:

 • Teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej
 • Problematyka odczytywania kultur
 • Zagadnienia recepcji literatury iberoamerykańskiej w Polsce
 • Elementy antropologii wizualnej w komunikacji międzykulturowej
 • Kultura wysoka i kultura popularna w komunikacji międzykulturowej
 • Ludyzm jako element badań kulturowych z perspektywy komunikacji międzykulturowej