Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Web Content Display Web Content Display

October 2022

20221025
Previous week
Next week

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Date: 25.10.2022 - 26.10.2022
Place: Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4
Organiser: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Contact: facesofpostmemory@uj.edu.pl
Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali interdyscyplinarną konferencję pt. Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje? pod patronatem: Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Chociaż książka Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji powstała ponad dekadę temu, pytania, które w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego zaproponowano namysł nad tym zagadnieniem, przyjmując jako punkt wyjścia koncepcję pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, zaproponowano zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach. Organizatorzy nie nałożyli jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Ponownie pragnęli, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie skierowali do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów.

Zaproponowano podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?
  • w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?
  • jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?
  • czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Z przyjemnością powitaliśmy również profesor Ann Rigney (Universiteit Utrecht), która wygłosiła wykład otwierający pt. Narrating Defeat. Generating Hope.

Konferencja odbyła się w Krakowie, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Władysława Reymonta 4.

Językami konferencji były polski i angielski; zapewniono tłumaczenie symultaniczne.

Więcej informacji na stronie internetowej: facesofpostmemory.confer.uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Archiwum konferencji naukowych

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali interdyscyplinarną konferencję pt. Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje? pod patronatem: Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Culture, Values, Identities

Culture, Values, Identities

We invite scholars, researchers and practitioners for a seminar, to be held on 14th October 2022 in Krakow,