Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Granty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego

Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego

Grant realizowany w ramach programu Dialog, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pracownicy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ w latach 2017-2019 realizowali projekt badawczy pt. Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w ramach programu Dialog finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu było zdiagnozowanie stanu współpracy międzysektorowej oraz opracowanie rekomendacji dla jednostek działających w sektorze organizacji pozarządowych oraz w sektorze szkolnictwa wyższego, wykorzystujących materię dziedzictwa kulturowego do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu wyznaczone zostały następujące zadania:

 1. Diagnoza stanu współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w kwestii wykorzystania dziedzictwa narodowego w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Identyfikacja dobrych praktyk w dialogu szkół wyższych i organizacji pozarządowych w wybranych krajach Europy (cztery kraje – Słowacja, Austria, Portugalia, Wielka Brytania).
 3. Zorganizowanie seminariów na temat współpracy uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie problemowym.
 4. Przygotowanie programu kształcenia na poziomie studiów podyplomowych.
 5. Przygotowanie publikacji naukowej na temat współpracy organizacji pozarządowych i szkół wyższych.

Efekty realizacji poszczególnych zadań

 
 1. Raport: Problemy współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w Polsce
 2. Raport: Sposoby współdziałania trzeciego sektora i instytucji szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Europy
 3. Cykl seminariów:
  1. Seminarium eksperckie: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia, Kraków 30-31 maja 2019 r. (Program)
  2. Seminarium naukowe: Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego – bariery i dobre praktyki, Kraków 26-27 września 2019 r. (Program)
  3. Seminarium warsztatowe: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, Kraków, 3-4 października 2019 r. (Program)
 4. Przygotowanie planu studiów podyplomowych „Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe” wraz ze skryptami do przedmiotów w formie wykładów:
  1. Ekonomia społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu
  2. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
  3. Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe

 5. Książka: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowegohttps://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/26 pod redakcją Moniki Banaś, Franciszka Czecha i Małgorzaty Kołaczek (Kraków: Księgarnia Akademicka 2019).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu i realizowanego w jego ramach badań prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Banaś (monika.banas@uj.edu.pl).